photo-1521295121783-8a321d551ad2-600x400

168 organizácií podporuje zákon na pomoc tehotným ženám

Pod Výzvu poslancom NR SR na podporu opatrení pre pomoc tehotným ženám sa podpísalo viac ako 160 organizácií z celého sveta

Skupina 13-tich poslancov poslaneckého klubu OĽANO a Kresťanskej únie – predkladatelia návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – oslovili poslancov Národnej rady SR s výzvou o podporu predkladaného zákona, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť tehotným ženám, nachádzajúcim sa v nepriaznivej životnej situácii a uvažujúcich nad interrupciou, viac času a komplexné informácie, aby zvážili nezvratné rozhodnutie a rozhodli sa pre život.

„S našou výzvou pre slovenský parlament a podrobnými informáciami o zákone samotnom sme oslovili medzinárodné organizácie na celom svete, aby nás v našom úsilí podporili. Som rada, že za zmeny, ktoré navrhujeme sa postavilo viac ako 160 platforiem a organizácií z celého sveta aj zo Slovenska,“ povedala Anna Záborská, poslankyňa OĽANO – Kresťanská únia.

„Našim návrhom nikoho nesúdime, naopak pomáhame, pričom napĺňame preambulu Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorá hovorí, že dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom. Zároveň napĺňame aj PVV, v ktorom sa uvádza, že Vláda SR sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami”, dodáva A. Záborská.

Celý text výzvy s podpismi signatárov: 

podpormemamicky2

Podporme mamičky

Na septembrovej schôdzi NR SR sa bude hlasovať o veľmi dôležitom návrhu zákona o pomoci tehotným ženám z dieľne OĽANO/KÚ (tlač 154).

Pomoc rodine a mamičkám, ktoré pod srdcom nosia svoje dieťa, patrí medzi základné povinnosti každej civilizovanej spoločnosti. Takýto záväzok je zakotvený ako v Ústave SR, tak v záväzných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch. 

Predkladaná novela zákona ide v tejto línii a poskytuje tehotným ženám vyššiu ekonomickú podporu, lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac náležitých informácii o možnostiach pomoci.

Cieľom týchto opatrení je pomôcť mamičkám, najmä tým, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.

Feministické organizácie by sa mali predbiehať v tom ako informácie o možnostiach pomoci ešte vylepšiť, ako rozšíriť pomocnú sieť pre mamičky, ako im ponúknuť vyššiu finančnú podporu. 

Opak je však pravdou. 

Tento návrh zákon je pod ostrou paľbou a propotratoví aktivisti z celej Európy sa mobilizujú a tlačia na to, aby zákon o pomoci ženám neprešiel. 

Potrat je vždy tragickým rozhodnutím a je našou povinnosťou poskytovať mamičkám informácie, pomoc a lepšie riešenia, aby sa mu vyhli. 

Potraty z ekonomických dôvodov sú navyše obrovským zlyhaním spoločnosti a pošliapaním ľudských práv týchto žien. 

Ženy v núdzi potrebujú pomoc a podporu, nie rýchly potrat bez informácií o pomoci, alebo aj o jeho neblahých dôsledkoch. 

Ukážme spolu, že my sme na strane žien, nie potratov. Podpíšte výzvu poslancom NR SR, aby podporili zákon o pomoci tehotným ženám. 

Mediálny lynč, ktorý nasledoval potom, čo tento návrh prešiel prvým čítaním, bol miestami až hysterický. Viacerí poslanci NR SR, ktorí návrh v prvom čítaní podporili, sa teraz zdráhajú zahlasovať za novelu aj v druhom čítaní. 

Prebieha zároveň aj zápas o pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu novelu vylepšiť, ale aj oklieštiť. Aj od nich závisí, či zákon bude mať väčšinovú podporu alebo nie.

Pomôžte nám ukázať, že existuje dôležitá časť spoločnosti, ktorej záleží na ochrane nenarodených detí a pomoci matkám v núdzi. 

Požiadajte poslancov NR SR, aby hlasovali za návrh zákony zvyšujúci ochranu života.

Je nesmierne dôležité, aby v legislatíve nastal konečne posun a nenarodeným deťom a matkám v núdzi sa pomáhala omnoho viac zo strany štátu. Tento zákon môže byť dôležitým krokom.

Viac informácií nájdete tu:

V OĽaNO sa stále nedohodli na Záborskej návrhu, hlasovanie môže byť tesné (Postoj.sk)
https://www.postoj.sk/61448/v-olano-sa-stale-nedohodli-na-zaborskej-navrhu-hlasovanie-moze-byt-tesne

Návrh poslancov OĽANO a KÚ (NR SR)
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=154

MUDr. Eva Grey: Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický
https://blog.postoj.sk/33693/chemicky-potrat-nie-je-bezpecnejsi-ako-chirurgicky

Prolife/Falošný mediálny rámec debaty o potratoch (Postoj.sk)
https://www.postoj.sk/60982/falosny-medialny-ramec-debaty-o-potratoch

Záznam z Konferencie k zákonu na pomoc tehotným ženám v NR SR (Facebook)https://www.facebook.com/KrestanskaUniaOfficial/videos/2406689049634008/

Anna-Zaborska-78

MYSLIME NA DOBRO SLOVENSKA, NEROZDÚCHAVAJME KULTÚRNE VOJNY

Minulý rok na základe dohody medzi vládou SR a cirkvami po dlhoročnej odbornej debate prijala Národná rada SR nový zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností.

Bolo to veľké víťazstvo zdravého rozumu. Našlo sa vyvážené riešenie, v ktorom cirkvi nenástojili na navrátení všetkého majetku, ktorý zhabali a zničili komunisti a štát bude pokračovať v čiastočnom financovaní cirkví. Bolo to racionálne a nepopulistické rozhodnutie, proti ktorému nehlasovala ani strana Sloboda a Solidarita.

Dnešná výzva na diskusiu o odluke (akoby sa nediskutovalo už veľmi dlho) bola sprevádzaná proticirkevnými útokmi na tému miešania sa cirkvi do verejných záležitostí, démonizovania tzv. vatikánskej zmluvy, napádania pomoci tehotným matkám, o ktorej rokuje náš parlament a šírením hoaxov.

Ja aj Kresťanská únia si ctíme verejnú diskusiu a nikomu neupierame možnosť vyjadriť sa. Zároveň vystríham pred populizmom a rozdúchavaním kultúrnych vojen. Slovensku rozsievanie nenávisti škodí.

Anna Záborská (13)

Predkladáme zákon, ktorý bude preventívne pôsobiť na matky zvažujúce umelé ukončenie tehotenstva

Bratislava, 19. jún 2020 – Skupina poslancov OĽANO, a medzi nimi aj poslanci KÚ, podáva návrh zákona s cieľom vytvorenia podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život.     

Tlačovú besedu o predstavení tohto zákona nájdete TU.

Ide o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 „V našom návrhu nehovoríme o zákaze či radikálnom obmedzení prístupu k ukončeniu tehotenstva, no o pomoci ženám, ak stoja pred rozhodnutím podstúpiť interrupciu primárne zo sociálnych a ekonomických dôvodov. Slovensko sa po novele neposunie ani smerom liberálnym, ani smerom konzervatívnym, ale prorodinným a prosociálnym. Ponúkame reálne riešenia, nástroje, ktorých úlohou je poskytnúť budúcim matkám priestor pre rozhodnutie, tak i  konkrétne riešenia pre zlepšenie ich životnej (sociálnej i finančnej) situácie po narodení dieťaťa, či už zdravého alebo zdravotne znevýhodneného,“ vysvetľuje Anna Záborská (OĽaNO – Kresťanská únia), jedna z predkladateliek zákona.

„Interrupcie nie sú dobrým riešením pre nikoho. Preto chceme zákonom minimalizovať počet potratov primárne zo sociálnych a finančných dôvodov. Osobitne potrebná je táto pomoc v časoch ekonomickej krízy, ktorej čelíme pre pandémiu Covid-19. Hovoríme o adresnej pomoci prostredníctvom dvoch kľúčových efektívnych sociálnych opatrení. Tieto opatrenia majú pomôcť žene rozhodnúť sa pre život dieťaťa. „ dodáva A. Záborská

Základné tézy návrhu:

 • nemenia sa základné podmienky umelého ukončenia tehotenstva, 
 • dlhšia lehota na premyslenie si umelého potratu ženou (zo 48 hodín na 96 hodín),
 • kvalitné poučenie a informovaný súhlas,
 • lepší zber informácii o potratoch,
 • zákaz komerčnej reklamy na umelé potraty,
 • druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia alebo života matky alebo počatého dieťaťa.
 • Kľúčové sociálne opatrenie č. 1: Ponuka ubytovania pre tehotné matky s deťmi; pomoc pre mladé ženy napr. – študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo; po celú dobu tehotenstva a ešte aj do troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú; o týchto opatreniach dostane žena podrobnú a aktuálnu informáciu pred potratom, t. j. vysoká šanca zvrátenia rozhodnutia ženy
 • Kľúčové sociálne opatrenie č. 2
 • matka dostane príspevok už počas tehotenstva
 • humanizácia pri úmrtí dieťaťa: upustenie od pravidla, že dieťa sa po narodení musí dožiť aspoň 28 dní; väčšina výdavkov súvisiacich s narodením dieťaťa vznikne nezávisle od toho, či sa dieťa dožije alebo nedožije 28 dní.
 • v prípade, ak sa narodí dieťa, ktoré je ťažko zdravotne znevýhodnené, suma druhej časti príspevku pri narodení sa zvýši ako forma pomoci zo strany štátu na zvýšené výdavky súvisiace s narodením ťažko zdravotne znevýhodneného dieťaťa

Navrhovaná úprava zákona má vstúpiť do platnosti 1. novembrom 2020.

IMG_6215

Kresťanská únia v Národnej rade

Za Kresťanskú úniu boli zvolení a v piatok 20.3.2020 nastúpili do Národnej rady Slovenskej republiky 4 poslanci: Anna Záborská, Katarína Hatráková, Richard Vašečka a Ján Szollos. Všetci posalnci Kresťanskej únie budú pôsobiť v poslaneckom klube OĹaNO-NOVA-Kresťanská únia-Zmena zdola.

WhatsApp Image 2020-01-29 at 15.08.05

TS: Vo svete i na Slovensku sa šíri nenávisť – jej terčom sú kresťania

Ničenie kostolov, vraždy kňazov, rehoľníkov či bežných veriacich preto, že sú kresťanmi. Dnes sú toto „bežné“ udalosti. „Kresťania sa stali najprenasledovanejšou skupinou na svete. Podľa správy britskej vlády publikovanej v roku 2019 až 80% všetkých obmedzení náboženskej slobody sa týka kresťanov.“ hovorí Branislav Škripek, člen vedenia Kresťanskej únie.

Sýria, Irak, Severná Kórea a mnoho iných štátov – to všetko sú miesto, kde sú kresťania pre svoju vieru, pre svoje presvedčenie vraždení, utláčaní, prenasledovaní.

V týchto dňoch si pripomíname hrôzy, ktoré sa stali v Osvienčime či iných „táboroch smrti“. Pri tom všetko nesmieme zabudnúť na to, prečo k tomu došlo – na antisemitizmus.  Zároveň sa z toho máme poučiť a dôrazne sa postaviť nielen proti antisemitizmu samému, ale aj proti ďalším obludným zlám dneška. „Tak ako sa zjednocujeme v boji proti antisemitizmu, sa musíme spoločne postaviť proti rastu nenávisti voči kresťanom.“  zdôrazňuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie.

Ak nikto nespochybňuje to, že antisemitizmus je hrozba a žiada si osobitný prístup štátu, tak nikto nemôže zľahčovať prenasledovanie kresťanov a dôvody, ktoré k nemu vedú. V oboch prípadoch to platí nielen na skutky, ale aj na slová a to hlavne v médiách a na sociálnych sieťach. 

Protináboženská nenávisť rastie aj na Slovensku. Fyzické napadnutie dominikánov vo Zvolene obnažilo narastajúci a málo povšimnutý problém protikresťanskej nenávisti na Slovensku.

Len pár ilustračných prípadov  protikresťanskej neznášanlivosti v posledných rokoch: 

 • zničené kresťanské náhrobky v Krompachoch, Likavke
 • odpílený kríž na Kope, v Stankovanoch, v Černovej
 • odpílený misijný kríž v Dolnom Kubíne 
 • znesvätený evanjelický kostol a vylomený kríž nad oltárom v Michalovciach 
 • znesvätenie kostola a eucharistie v Oravskom Podzámku 
 • podpálený kostol v Považskej Bystrici 
 • zničený dvestoročný kríž na Šurianskej ceste v Nových Zámkoch

a ďalšie.

Tu je dôležité poukázať aj na ďalšie skutočnosti:  o týchto prípadoch obvykle hlavné médiá neinformujú. Dá sa o nich skôr dozvedieť z bulváru. Na druhej strane sme v médiách často svedkami hrubého urážania náboženstva alebo náboženstvom motivovaných prejavov. Nálepkovanie kresťanov ako „bigotných chudier“, „fanatikov fašistického katolicizmu“ sa stalo bežnou praxou v mnohých médiách. To všetko v atmosfére volania po slušnosti.

„Kresťanská únia nechce obmedzovanie slobody prejavu. Chce slušnosť v politike aj mimo nej. Zároveň vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby konali svoju povinnosť aj v prípade nenávistných prejavov voči kresťanom v médiách.“ dodal Richard Vašečka, člen vedenia Kresťanskej únie a poslanec NR SR. Zhrubnutá verejná debata, kde urážky sa stali bežnou praxou vedie k fyzickým útokom. Sme svedkami toho, že na Slovensku rastie počet i závažnosť útokov na kresťanov. Vyzývame všetkých, progresívcov i kotlebovcov, aby nezneužívali kresťanstvo pre svoje politické ciele a svojím konaním prispeli k zmierneniu rozdelenia spoločnosti a utlmeniu vášní.

Zároveň považujeme pomoc prenasledovaným kresťanom za svoju prioritu. Navrhujeme zriadenie splnomocnenca vlády pre náboženskú slobodu a pomoc trpiacim kresťanom vo svete. Jeho úlohou by bolo monitorovanie situácie na Slovensku a vo svete a konkrétna pomoc trpiacim kresťanom vo svete. Na túto oblasť by bolo v rámci štátneho rozpočtu vyčlenená samostatný obnos peňazí.

Snímka obrazovky 2020-01-28 o 19.25.59

JE ČAS KONAŤ! VÝZVA KRESŤANSKEJ ÚNIE K ISTANBULSKÉMU DOHOVORU

Sledujte video Anny Záborskej a Branislava Škripeka:

Istanbulský dohovor naďalej traumatizuje Slovensko. 10-tisíce ľudí dali jasne najavo, že nechcú pokračovanie v prijímaní Istanbulského dohovoru.

NR SR vypočula tento hlas Slovákov a prijala opakované uznesenie, aby sa nepokračovalo v prijímaní Istanbluského dohovoru.

V súčasnej dobe sme svedkami, že sa znova hľadajú výhovorky a dôvody, prečo nevypočuť hlas Slovenska a uznesenie NR SR.

Vyzývame Andreja Danka, aby v prípade, že pani prezidentka tento krok neurobí, aby on sám v zmysle Čl.18 Viedenského dohovoru oznámil Rade Európy, že Slovensko Istanbulský dohovor neprijme.

Kresťanská únia vyhlasuje, že pri započatí spolupráce so stranou OĽaNO sme sa dohodli, že nevstúpime do žiadnej vlády, ktorá by chcela pokračovať v prijímaní Istanbulského dohovoru.

Snímka obrazovky 2020-01-28 o 20.16.04

TB z TA3: Dve stratégie Kresťanskej únie pre presadenie obrany života

1. snaha o znemožnenie umelých potratov bez dôvodu a
2. zlepšenie postavenia detí, matiek, rodín.

Kresťanská únia je zásadovo za život.

V novom parlamente urobíme všetko pre to, aby sme našli 76 poslancov, ktorí sa zasadia za život. Budeme trpezlivo rokovať a hľadať podporu pre akýkoľvek návrh správnym smerom. Viac o našej stratégii sa dozviete v zázname tlačovej konferencie, na ktorej vystúpila Anna Zaborska, Richard Vašečka a Peter Maretta.

Sledujte celú TB predstaviteľov Kresťanskej únie aj k téme interrupcií:

https://www.ta3.com/clanok/1174202/tb-predstavitelov-krestanskej-unie-aj-k-teme-interrupcii.html?fbclid=IwAR1RMzG5iDbfWy-bOs89FM0p-nKCjebYHUkjyTa9nsIbCr7qqLM6k2B_lXc

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Transparentný účet Kresťanskej únie

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov