Deklarácia Kresťanskej únie k Medzinárodnému dňu rodiny

Kresťanská únia aj v dobe ideových zmätkov pevne stojí za konceptom rodiny obsiahnutom vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu so strany spoločnosti a štátu. Preto rodina má prednosť pred štátom a má vlastnú dôstojnosť a práva, ktoré majú štáty morálnu povinnosť rešpektovať a chrániť.“

Vyhlasujeme, že:

❖ rodina založená na jedinečnom manželskom zväzku muža a ženy, je základom spoločnosti, národov a celého ľudstva;

❖ rodina je pravým a ideálnym miestom zrodu života;

❖ rodina je prvým a hlavným miestom, kde si deti osvojujú cnosti, vedomosti a zručnosti;

❖ rodina je garantom slobody a demokracie;

❖ rodina je svorníkom generácií, tých, ktoré odišli i tých, ktoré prídu.

Uznávame, že:

❖ deti, o ktoré sa máme starať a napomáhať im v raste, sú pokladom a našou investíciou do budúcnosti,

❖ materstvo a otcovstvo majú nárok na osobitné uznanie, starostlivosť a pomoc, roly matky a otca sú nezastupiteľné v rodine i pri výchove detí.Tvrdíme, že

❖ neplatená práca matiek v rodine si zasluhuje nielen úctu, ale aj ocenenie zo strany spoločnosti a štátu,

❖ negatívne demografické trendy môžu priniesť zánik celých národov, deštrukciu štátov a vymiznutie unikátnych kultúr a civilizácií, záchranou je okamžité vypracovanie pro-rodinnej demografickej politiky a akčného plánu na upevnenie rodiny a manželstva, chrániac ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Spojme sa!

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  image001

  Objednávateľ: Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  Dodávateľ: bere.to s.r.o., Ludrová 360, 034 71 Ludrová, IČO: 50296825


  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov