Nesúhlasíme so snahami Európskej únie pristúpiť k Istanbulskému dohovoru.

02. mar 2023

ZÁSADNE ODMIETAME PÁCHANIE AKÉHOKOĽVEK DOMÁCEHO NÁSILIA A NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH,
ale zároveň nesúhlasíme so snahami Európskej únie pristúpiť k Istanbulskému dohovoru.
Väčšina členských krajín EÚ schválila návrh, aby Únia ako celok pristúpila k Istanbulskému dohovoru. Tým porušila svoju vlastnú zásadu pristúpiť k tzv. zmiešanej zmluve, iba keď ju ratifikujú všetky členské štáty.
Slovensko spolu s Maďarskom, Poľskom a Bulharskom s týmto postupom nesúhlasilo.
Zápas o Istanbulský dohovor sa teraz presúva na pôdu Európskeho parlamentu. “Ja osobne, ako aj všetci poslanci Kresťanskej únie urobíme všetko preto, aby sme zastavili ratifikačný proces Istanbulského dohovoru v Európskom parlamente,” dodala Anna Zaborska – Kresťanská únia, predsedníčka Kresťanskej únie.
Ďakujeme ministrovi Viliamovi Karasovi za obhajovanie záujmov Slovenska v Únii.
Viaceré krajiny Únie vedené Francúzskom zdôraznili, že chápu ako problematické obchádzanie pravidla jednomyseľnosti pri pristupovaní EÚ k medzinárodným zmluvám zmiešaného charakteru. A to aj v prípade, keď ide o pristúpenie iba k tej časti dohovoru, kde má Únia výlučnú alebo zdieľanú právomoc. Výnimku urobili iba vzhľadom na prejednávaný dokument.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov