(účtovníčka, 34 rokov, Giraltovce)

Nie je mi ľahostajný život rodiny ako spolužitie muža a ženy.
PREČO KANDIDUJEM:

Nie je mi ľahostajný život rodiny ako spolužitie muža a ženy. Rodiny, ktorá prosperuje v každej oblasti života a rodiny, ktorá žije v bezpečnej a vzrastajúcej krajine. Rozhodla som sa nie len pozerať na túto oblasť, ale aj aktívne sa do nej zapojiť. Preto kandidujem vo voľbách do Európskeho parlamentu.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Presadzovanie kresťanských hodnôt v Európskom parlamente, najmä v oblasti rozvoja prosperujúcej rodiny ako spolužitie muža a ženy.
  • Rozvoj slovenských regiónov (obzvlášť finančne slabších regiónov).
  • Angažovanie v boji za čisté a zdravé prostredie, v ktorom žijeme. Taktiež v boji za presadzovanie rovnakej kvality potravín a výrobkov pre bežné použitie v celej Európe.