(poslanec EP/ predseda Európskeho kresťanského politického hnutia, 48 rokov, Budmerice)

Chcem ďalej budovať spoluprácu s kresťanskými európskymi politikmi, lebo viem, že len spoločnými silami dokážeme presadiť veci prospešné pre Slovensko, ako aj pre celú Európu.
PREČO KANDIDUJEM:

Ponúkam svoje doterajšie politické skúsenosti občanom Slovenska a uchádzam sa o ich dôveru. Chcem byť hlasom slovenských kresťanov v EP a pokračovať vo svojej doterajšej práci. Ako predseda ECPM chcem ďalej budovať spoluprácu s kresťanskými európskymi politikmi, lebo viem, že len spoločnými silami dokážeme v politike presadiť veci, ktoré budú prospešné pre Slovensko, ako aj celú Európu. Moja práca vždy vychádzala z hodnôt žido-kresťanskej tradície, na ktorých bola založená EÚ. Som presvedčený, že sa k nim EÚ musí prinavrátiť.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Byť hlasom kresťanov a ozývať sa, ak naše hodnoty nebudú rešpektované. Spájať kresťanských politikov z rôznych krajín.
  • Pomôcť slovenským poľnohospodárom a zastaviť nerovnaké financovanie „východných“ a „západných“ krajín.
  • Podporovať ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a poukazovať na nezmyselnosť genderovej ideológie a rôznych „nadpráv“.