(živnostník/ občiansky aktivista, 22 rokov, Záborské)

Zastávam názor, že je dôležité angažovať sa v politike na každej úrovni.
PREČO KANDIDUJEM:

Zastávam názor, že je dôležité angažovať sa v politike na každej úrovni. Aktívne sledujem dianie v regionálnej aj národnej politike. Slovensko je krajina, ktorá jednoznačne patrí do EÚ. Keď prišla ponuka od strany Kresťanská únia, prijal som túto ponuku, pretože politickú činnosť vnímam ako službu a zároveň zdieľam hodnoty, ktoré prezentujú ľudia na jej kandidátke.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Presadzovanie ochrany rodiny a princípov ľudskej dôstojnosti.
  • Podpora efektívnych riešení v problematike regionálneho rozvoja najmä slovenských regiónov.
  • Podpora pre rozvoj malých podnikateľov a rodinných firiem.
  • Podpora regulácie možností monitoringu a zhromažďovania údajov o jednotlivcovi v kybernetickom priestore.