39

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

58 rokov, Bernolákovo

Profesia

Poslanec parlamentu. Pôsobí vo Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a v Osobitnom kontrolnom výbore SIS. V oblasti pôdohospodárstva sa venoval najmä otázkam ekologizácie pôdohospodárstva, zvýšenia podpory pre malé a rodinné farmy. V oblasti životného prostredia problematike nakladania s odpadmi, riešenia klimatickej krízy a reformy národných parkov. Venoval sa tiež reforme verejnej správy. Pôsobil ako vedecký pracovník na SAV aj ako pastor v cirkevnom zbore.

Prečo kandidujem

Chcem pokračovať v začatom diele premeny Slovenska. Ako veriaci kresťan, vedecký pracovník a ochranár chcem prinášať do politiky a života spoločnosti hodnoty evanjelia. Chcem prispieť k zmene Slovenska a presadzovať, aby sme našu krajinu spravovali zodpovedne, udržateľne a v súlade
s kresťanskými princípmi ako náš domov. Chcem presadzovať zákony, ktoré budú ochraňovať život
a životné prostredie, ale budú vyvážené a podporujúce aj hospodárky rozvoj.

V prípade zvolenia do NR SR budem presadzovať

 • reformu verejnej správy vrátane reformy územného členenia,
 • zákony podporujúce vyrovnávanie regionálnych rozdielov,
 • zákony chrániace životné prostredie a napomáhajúce udržateľnému rozvoju – sloboda vierovyznania a prejavu a ochrana rodiny a prírody.

Rád by som pôsobil vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vo Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov