(vedecký pracovník na SAV, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov, Bernolákovo, okres Senec)

Profil:

Ako veriaci kresťan, vedecký pracovník a ochranár chcem prinášať do politiky, spoločnosti a verejného života hodnoty evanjelia. Chcem prispieť k zmene Slovenska a presadzovať, aby sme našu krajinu spravovali zodpovedne, udržateľne a v súlade s kresťanskými princípmi.

Zameranie poslaneckej činnosti:

  • zákony podporujúce vyrovnávanie regionálnych rozdielov
  • udržateľný a proporcionálny ekonomický a sociálny rozvoj regiónov
  • nová energetická politika, ktorá bude reflektovať udržateľný rozvoj
  • nový volebný zákon, ktorý rozdelí Slovensko na viac volebných obvodov
  • ochranu rodiny a kresťanských hodnôt
  • ochranu prírody a životného prostredia

Aktivita poslanca v NR SR: