(ekonomický manažér, Trnava)

Prečo kandidujem:

Moje životné hodnoty sú založené na kresťanských a konzervatívnych hodnotách a sú pevne spojené s rodinou založenej medzi mužom a ženou. V dnešnej dobe narastajúceho liberalizmu a tvrdej korupcie ich budem verne a vytrvalo presadzovať. Ponúkam preto svoje praktické skúsenosti a vedomosti nadobudnuté rokmi práce a štúdia v regionálnej správe a v ekonomickej oblasti tak, aby to bolo na prospech všetkých občanov v našej spoločnosti.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • presadzovať zavedenie väčšinového volebného systému s viacerými volebnými obvodmi, tak, aby v parlamentných voľbách mohli kandidovať aj nezávislí kandidáti;
  • presadzovať skutočnú rovnosť a bezkorupčnosť príležitostí pre všetkých, ako liek na zvyšujúce sociálne problémy;
  • transparentné a rovnomerné dokončenie infraštruktúry v regiónoch (cesty, železnice, energetické a dátové siete);
  • príprava nového stavebného zákona, ktorý zjednoduší a zrýchli povoľovacie konania a hlavne zjednotí územné a stavebné konanie;
  • obmedzenie používania plastov v dennej spotrebe.