(úradník v štátnej správe, Bojnice, okres Prievidza)

Prečo kandidujem:

Považujem za svoju občiansku a aj ľudskú povinnosť prispieť svojimi „talentami„ dobrej veci. Plne sa stotožňujem s myšlienkami, ktoré presadzuje Kresťanská únia a chcem byť nápomocný pri ich realizácii.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • pôdohospodárstvo,
  • lesné hospodárstvo,
  • životné prostredie.