(projektová manažérka, 48 rokov, Golianovo)

Mojou prioritou je posilniť v Európskom parlamente a v Európskej únii kresťanské hodnoty v politike.
PREČO KANDIDUJEM:

Mojou prioritou je posilniť v EP a v EÚ kresťanské hodnoty v politike – najmä solidaritu s hendikepovanými a sociálne slabšími skupinami. Rada by som sa taktiež zamerala na riešenie problematiky dlhodobej práceneschopnosti s cieľom umožniť týmto ľuďom zotrvať alebo vrátiť sa na trh práce. Členstvo v EÚ má množstvo výhod, a preto je dôležité podporovať spoluprácu Slovenska s ostatnými členskými štátmi, a tým rozvíjať naše regióny.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Vytvoriť legislatívne podmienky na to, aby v EÚ prevážil plusový prirodzený prírastok obyvateľstva.
  • Posilniť ochranu zamestnaných tehotných žien pri udržaní pracovného miesta po materskej.
  • Vytvoriť legislatívne podmienky na riešenie dlhodobej práceneschopnosti.
  • Pozitívnou diskrimináciou budovať infraštruktúru v menej rozvinutých regiónoch EÚ.
  • Zjednodušenie legislatívy a podpora cezhraničnej spolupráce.