(veterinárny lekár, Bratislava)

Prečo kandidujem:

Moji priatelia ma vyzvali, aby som sa aktívne zapojil do politiky už asi pred 5 rokmi, keď som kandidoval za miestneho poslanca. Štyri roky som vykonával funkciu zástupcu starostu. Skúsenosti, ktoré som nadobudol v komunálnej politike a zhoršujúca sa situácia v tzv. veľkej politike ma núti ponúknuť svoje vedomosti a schopnosti v prospech zdravšieho vývoja Slovenska. V dnešných dňoch občania, ale aj aktívni politici vytvárajú atmosféru nenávisti. Každý iný názor okrem môjho je vopred odsúdený na zánik. Svoj cieľ vidím v narušení tejto nezdravej atmosféry, nakoľko ja vnímam politiku ako hľadanie možného prieniku názorov.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • pôdohospodárstvo
  • ochrana životného prostredia
  • zdravotníctvo.