(asistent poslanca, živnostník, Žilina)

Prečo kandidujem:

Po modlitbe a vzájomnej dohode s manželkou a našou blízkou rodinou som prijal ponuku kandidovať za Kresťanskú úniu. Vždy som sa zaujímal o veci verejné. Občiansku angažovanosť beriem ako prirodzenú súčasť života kresťana. Byť poslancom, či už komunálnym alebo národným, vnímam v prvom rade ako službu a zodpovednosť, ktorej sa nechcem vyhýbať.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • odstrániť prekážky pre drobných živnostníkov,
  • uľahčiť rodinám prístup k lepšej finančnej podpore od štátu,
  • urobiť šport dostupným pre každé dieťa,
  • hájiť témy rodinnej politiky a mimoškolských aktivít detí.