(manažér, Zvolen)

Prečo kandidujem:

Hlavnou motiváciou je priniesť politické a ekonomické zmeny pre Slovensko. Taktiež vnútorná morálna motivácia a záujem o veci verejné, na ktorých sa chcem podieľať.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • reforma školstva,
  • zlepšenie dopravnej infraštruktúry.