(učiteľ, 37 rokov, Hlinné)

Ako Róm chcem, aby sa rómsky národ zjednotil a zlepšiť životnú situáciu v rómskych osadách.
PREČO KANDIDUJEM:

Vnášať kresťanské hodnoty do politiky a samozrejme ako Róm chcem, aby sa rómsky národ zjednotil. Zlepšiť životnú situáciu v rómskych osadách a meniť samotné zmýšľanie Rómov. Byť nápomocný tým, ktorým nikto nepomáha.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Zamestnanosť a sociálne oblasti - tvorba zmysluplných národných projektov, ktoré budú dlhodobo efektívne pre zmenu života v rómskych komunitách.
  • Kultúra a vzdelávanie - vzdelávanie dospelých Rómov, ktorí nemajú ukončené vzdelanie, vďaka čomu by mohli nadobudnúť kvalifikáciu a následne sa uchádzať o zamestnanie.
  • Regionálny rozvoj.