(politický poradca Branislava Škripeka v Európskom parlamente, 35 rokov, Nová Dubnica/Brusel)

Z môjho doterajšieho pôsobenia v Európskom parlamente viem, že Európska únia potrebuje injekciu nádeje a hodnôt.
PREČO KANDIDUJEM:

Európa zažíva zlomové obdobie. Nemôžeme si dovoliť otočiť sa chrbtom. Musíme byť pri tom. Z môjho doterajšieho pôsobenia v Európskom parlamente viem, že Európska únia potrebuje injekciu nádeje a hodnôt, ktoré stáli pri jej vzniku. V spolupráci s kresťanmi z ďalších národov vieme k tomu prispieť.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Chcem presadzovať ochranu prenasledovaných kresťanov vo svete a obhajovať slobodu prejavu a vierovyznania v Európe v bežnom živote aj na internete.
  • Podporením európskej legislatívy chcem dosiahnuť, aby sa ochrana súkromia na internete stala štandardom.
  • Budem presadzovať návrhy na posilnenie obrany proti hrozbe kybernetických útokov, ktoré môžu ohroziť chod celej spoločnosti.
  • Bezpečnosť, ochrana a dlhodobý rozvoj prírodných zdrojov ako je voda, pôda a lesy považujem za strategický záujem členských štátov aj EÚ.