(vedúci úseku hospodárskej správy, Cabaj-Čápor, okres Nitra)

Prečo kandidujem:

Chcem sa priamo podieľať na zmenách v Slovenskej republike a pritom využiť skúsenosti z komunálnej politiky. V Kresťanskej únii sú bezúhonní ľudia, ktorí chcú slúžiť ľuďom, a nestoja na svojich ambíciách.. Prácu v parlamente vnímam ako službu občanom. Chcel by som sa zasadzovať v otázke bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a podporovať hospodársku sebestačnosť Slovenska. Razantne bojovať proti korupcii. Podporovať podnikateľské prostredie. Vytvoriť zákony, ktoré uľahčia život rodinám, podporiť výstavbu bytov pre mladých. Prijal som pozvanie a spoločne zabojujeme za zákony pre ľudí a Slovensko.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • otázka bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky,
  • podporovať hospodársku sebestačnosť Slovenska,
  • razantne bojovať proti korupcii,
  • podporovať podnikateľské prostredie,
  • podporovať rodinné zákony,
  • podporiť výstavbu bytov pre mladých.