(lekár, chirurg, spoluzakladateľ Centra Billingsovej ovulačnej metódy, Poprad)

Prečo kandidujem:

Bol by som rád, aby neprepadli hlasy kresťanov. Súčasná situácia Slovenska si vyžaduje reformovať zdravotníctvo a pomôcť dôchodcom a sociálne slabším. Svojou kandidatúrou chcem prispieť k návratu kresťanskej demokracie a porážke súčasnej vlády.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • reforma zdravotníctva, poisťovní a financovania,
  • zlepšenie sociálnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne znevýhodnených,
  • reforma polície, prokuratúry a súdov,
  • zlepšiť obraz Slovenska v zahraničí a vytvoriť aktívnu spoluprácu so Slovákmi v zahraničí,
  • zlepšenie postavenia podnikateľov.