52

Mgr. Radovan Marcinčin

53 rokov, Spišská Nová Ves

Profesia

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, učiteľ náboženstva a etiky a spoluzakladateľ občianskeho združenia Rodiny pre Spiš, v ktorom sa venujeme príprave na manželstvo a podpore rodinného života.

Prečo kandidujem

Občania Slovenska si zaslúžia vládu, ktorá odpovedá na ich potreby, sleduje ich záujmy a pomáha ich rozvoju. Nie vládu, ktorá chce určovať, čo je dobré. Ochrana človeka a jeho prirodzeného rozvoja je mojou hlavnou motiváciou. Chcem presadzovať dobré a spravodlivé riešenia založené na rozume vo svetle kresťanstva.

V prípade zvolenia do NR SR budem presadzovať

 • zrovnoprávnenie financovania všetkých typov základných škôl aj čo sa týka príspevku na prevádzku a údržbu budov,
 • zmenu spôsobu vyučovania Slovenského jazyka u detí, u ktorých slovenčina nie je materinským jazykom,
 • zavedenie financovania organizácii venujúcich sa Rómom, ktoré dosahujú ich sociálnu inklúziu náboženskou cestou.

Rád by som pôsobil vo Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov