(učiteľ náboženstva a etickej výchovy, občiansky aktivista, Spišská Nová Ves)

Profil:

Slovensko môže byť lepšie miesto pre život, keď prestaneme honbu za blahobytom dávať pred život, keď sa spoločnosť začne venovať jeho ochrane. Ochrane rodiny, rozvoju medziľudských vzťahov, hľadaniu spravodlivosti, nasledovaniu ideálov. Aby rodičia mohli svoje deti spokojne vychovávať, deti spokojne prežívať svoje detstvo a aby sa starí rodičia mohli tešiť zo svojich vnúčat. Nikdy sa nám nežilo ľahšie, ale nevieme sa tešiť zo života. Lebo kariéra ani majetok radosť nedávajú. Chcem pracovať na rozvoji rómskeho národa cez jeho vnútornú zmenu, ktorá prináša zo sebou aj následnú sociálnu zmenu.

Zameranie poslaneckej činnosti:

  • ochrana života od počatia po prirodzenú smrť,
  • propagácia, podpora a ochrana rodiny,
  • rozvoj rómskeho národa,
  • ľudské práva,
  • školstvo a vzdelávanie.

Aktivita poslanca v NR SR: