(Svederník, okres Žilina)

Profil:

Chcem odvážne a nahlas zastávať a podporovať manželstvo muža a ženy, prinášať praktickú pomoc rodinám a chrániť dôstojnosť ľudského života, aj keď ostatní budú mlčať. Ponúkam svoju politickú skúsenosť a schopnosti v prospech vzniku stabilnej vlády, ktorá prinesie Slovensku očistu verejného života a účinné riešenia najpálčivejších problémov.

Zameranie poslaneckej činnosti:

  • podpora a ochrana manželstva muža a ženy, napr. rozvinutie a podpora manželských a mediačných poradní,
  • praktická podpora rodín s deťmi, napr. výrazné daňové bonusy a príspevky na bývanie a mobilitu,
  • podpora tehotných matiek a ochrana nenarodených detí,
  • ochrana detí a mládeže vo verejnom priestore,
  • boj proti hazardu.

Aktivita poslanca v NR SR: