(finančný poradca, Prievidza)

Prečo kandidujem:

Kandidujem preto, lebo som nespokojný, kam posledné roky smeruje naša spoločnosť. Chcem zamedziť rozmáhajúcej sa korupcii a rozkrádaniu nášho spoločného majetku. Prešiel som školou života a viem, že sa veľa vecí a teda aj zákonov, dá robiť lepšie. Nechcem, aby mladí ľudia odchádzali do zahraničia. Chcem, aby už konečne obyčajní ľudia dostali to, na čo majú právo a nárok. Musí sa už začať používať rovnaký "meter" na každého.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • zníženie daní a zrušenie niektorých nezmyselných daní,
  • výstavbu nájomných bytov a bezúročné pôžičky pre mladých,
  • presun centrálnych orgánov na nižšiu úroveň,
  • sociálna politika, návrat opatrovateliek zo zahraničia k svojim rodinám, deťom.