(konateľ produkčnej spoločnosti, moderátor a autor publicistických a dokumentárnych filmov, Novosad, okres Trebišov)

Prečo kandidujem:

Chcem pomôcť pri budovaní modernej, konzervatívnej, kresťansky orientovanej strany. Mojou osobnou prioritou je docieliť, aby Slovensko nezostalo jediným volebným obvodom. Vnímam to ako základný predpoklad toho, aby sa politici osobne zodpovedali ľuďom v regiónoch, nielen svojim ústredným orgánom.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • Vyrovnávanie regionálnych rozdielov Za účinný nástroj nápravy považujem presun niektorých vládnych rezortov aj do iných miest Slovenska.
  • Efektívne využívanie eurofondov Presadzoval by som podstatné zjednodušenie využívania eurofondov. Namiesto terajších prokorupčných, neprehľadných spôsobov by som maximálne zjednodušil využívanie európskych financií a to najmä v regiónoch.
  • Sociálny program Viac by som podporoval deti zo sociálne slabších rodín prostredníctvom adresných a prísne kontrolovaných štipendií. Matky, ktoré majú aspoň tri deti a odpracovali aspoň dva roky, by mali mať do zavŕšenia 18. roku najstaršieho z nich podporu 500 € mesačne. Táto suma by sa mala pravidelne valorizovať, vzhľadom na rastúce životné náklady.
  • Zmena zákona o RTVS V súčasnosti sa až 95% rozpočtu RTVS spotrebúva v Bratislave. Po novom by sa zdroje RTVS mali menej využívať na predražené komerčné výroby. Ušetrené peniaze by mali slúžiť na vytvorenie okresných štábov RTVS, ktoré by mali autonómne vysielacie štruktúry na internete a lokálnych sieťach. Dôsledne by som strážil ich nezávislosť od vplyvu lokálnych i celoslovenských oligarchov.