Na stole je lex atentát

18. jún 2024

Návrh zákona, ktorý obsahuje opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike, tzv. lex atentát, je dôsledkom odsúdeniahodných udalostí – atentátu na premiéra Slovenska. Zároveň však v niektorých bodoch zužuje priestor pre uplatňovanie základných práv a slobôd. Sme presvedčení o tom, že bez ohľadu na okolnosti, za ktorých sa tá ktorá právna úprava robí, zákony musia pomáhať širokej verejnosti, nie iba vybranej skupine ľudí.

Na stole je predovšetkým otázka ústavnosti obmedzovania práva na zhromažďovanie. Novelizácia totiž umožní zakázať verejné zhromaždenie aj na základe nepresne, vágne formulovaných dôvodov. Navyše, zavádza pokuty pre obce, ak zhromaždenie nezrušia.

Rovnako upozorňujeme na zásah do telekomunikačného tajomstva – na nové oprávnenie policajta, ktoré mu umožní pri prešetrovaní priestupku požadovať od telefonického operátora údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie.

Do tretice považujeme navrhované 2 roky väzby za nezaplatenie pokuty absolútne neprimerané, o to viac, ak dnes existujú nástroje na ich vymáhanie. Urobiť z neplatenia pokút trestný čin znamená kriminalizovať občanov a zaťažovať naše súdnictvo.

Veríme, že tzv. lex atentát má šancu na úpravy, ktoré budú v súlade s Ústavou SR a jeho opatrenia pomôžu nielen politikom, ale i širokej verejnosti.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov