Náboženská sloboda je stále v ohrození

04. aug 2023

Násilie pre vieru vo svete rastie. Z rôznych krajín sveta prichádzajú správy o vraždách, únosoch,
prenasledovaní, umlčiavaní pre vieru. A nie je to iba zo vzdialených krajín Afriky či Latinskej Ameriky,
situácia sa zhoršuje aj v Európe. Slovensko pozná náboženskú neslobodu. Vieme, čo znamená
prenasledovanie pre vieru a vieme, že nesmieme dopustiť návrat prenasledovania alebo umožniť,
aby sa šírila protináboženská nenávisť.


Aj slovenská vláda v roku 2021 pochopila, že sa musíme postaviť protináboženskej nenávisti
a vymenovala ma za splnomocnenkyňu pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. V prvej
polovici roku 2022 začal fungovať aj úrad splnomocnenkyne. Do práce za náboženskú slobodu som sa
pustila s nadšení dobre si pamätajúc nedávne obdobie neslobody.


Ak chceme niečo dosiahnuť musíme sa spájať, musíme postupovať spoločne. Práve preto som využila
svoje kontakty a zintenzívnila komunikáciu s partnermi zo zahraničia. Slovensko sa stalo aktívnym
členom Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Hneď od začiatku som
poukazovala na to, že hoci kresťania sú najväčšou náboženskou skupinou na planéte, sú aj najviac
utláčaní a musíme na to reagovať. Trvalo to dlhé mesiace, ale pred pár týždňami sa podarilo presadiť
spoločné vyhlásenie členských štátov Aliancie o prenasledovaní kresťanov pre ich vieru. Vo svete, kde
popredné svetové médiá, ale aj vrcholoví politici vedome opomínajú prenasledovanie kresťanov ako
napr. v Nigérii či najnovšie v  Manipure v Indii, to nepovažujem za malú vec. Zároveň som iniciovala
užšiu spoluprácu stredoeurópskych krajín v otázke náboženskej slobody. V Bratislave sa minulý rok
konala prvá konferencia o náboženskej slobode, ktorej za zúčastnili zástupcovia 7 štátov a dohodli sa
na užšej kooperácii. Zároveň sme iniciovali založenie regionálneho sekretariátu Medzinárodnej
aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia v strednej Európe. Svet sa žiaľ, zmenil a už
musíme vysvetľovať aj v tzv. západných demokraciách, že náboženská sloboda je neodňateľné ľudské
právo. Práve preto považujem užšiu spoluprácu v strednej Európe za kľúčovú. My, tu ešte zdieľame
spoločné hodnoty. Spolu sme zažili komunizmus a táto dejinná skúsenosť nás učí, že ľudské práva
a tobôž náboženská sloboda nám nie je daná naveky. Musíme o ňu zápasiť.


Aj tento rok sme chceli utužovať regionálnu stredoeurópsku spoluprácu, otvoriť tému vnímania
náboženskej slobody na Slovensku a taktiež vysporiadať sa s otázkou reštriktívnych opatrení počas
pandémie covid-19 voči náboženskej slobode. Všetko je to pripravené a ja verím, že aj po mojom
odchode z úradu splnomocnenkyne, bude vláda povereného premiéra Ľudovíta Ódora pokračovať
v práci za náboženskú slobodu v našej vlasti ako aj v zahraničí.


Už nie som splnomocnenkyňa pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Môj osobný postoj
k náboženskej slobode a potrebe jej obrany sa však nezmenil. Aj v budúcom parlamente chcem
brániť práva veriacich i neveriacich. Potrebujú to. Téma náboženskej slobody je často opomínaná, ale
pre našu demokraciu je kľúčová. Pre svet je kľúčová.


Čím budeme bez slobody veriť, vychovávať naše deti vo viere, vnášať naše kresťanské hodnoty do
verejného život?

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov