Väčšina občanov na Slovensku sa hlási ku kresťanstvu, ale spôsoby, akým toto kresťanstvo prežíva, sú veľmi rozdielne. Pre niektorých z toho automaticky vyplýva, že volia KDH ako najstaršiu kresťanskú, či skôr katolícku politickú stranu, iní svoje kresťanstvo s KDH nijako nespájajú. Našou ambíciou je spájať kresťanov všetkých prúdov, teda nielen katolíkov – už tu sa budeme snažiť osloviť aj inú skupinu voličov, než sú tradiční voliči KDH. No zároveň chceme ponúknuť alternatívu aj pre tých, ktorí sú možno skôr “kultúrnymi kresťanmi” a chceli by vidieť v politické riešenia založené na hodnotách ako solidarita či úcta k ľudskému životu a jeho dôstojnosti, no možno najmä preto, že to považujú za dobré pre spoločnosť, nie preto, že by to vyplývalo z ich osobného vnímania viery. A aj to sú ľudia, ktorým máme čo ponúknuť. Možno ešte jedna poznámka: je zaujímavé, že v oblasti podnikania by takáto otázka znela na prvé počutie nezmyselne. V podnikaní je práve toto cesta k inováciám, lepšej ponuke, novým príležitostiam, lepším službám. Prečo by to nemohlo platiť v politike?
Stranu sme nekúpili. Ľudia blízki myšlienke Kresťanskej únie dostali ponuku prevziať existujúcu stranu v súlade so zákonom, za podmienky, že ju nezneužijú. To nám umožnilo ponúknuť ľuďom alternatívu už vo voľbách do Európskeho parlamentu. Voľby do Európskeho parlamentu sa opakujú až o päť rokov a ďalšiu príležitosť ovplyvniť zloženie slovenskej delegácie v ňom by sme mali až v roku 2024.
Premenovaním strany na Kresťanskú úniu sme sa otvorila celkom nová kapitola a história v jej politickom živote.
KDŽP sa od začiatku začala profilovať na jedinej téme, ktorou bolo odmietutie tzv. Istanbulského dohovoru. Komunikácia jeho predstaviteľov bola navyše pre nás príliš konfrontačná, mali sme obavy, že zvolený tón sa odchyľuje od princípu rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého, aj človeka, s ktorým v niečom nesúhlasíme. Sme tiež sklamaní zo zavádzajúcich a nepravdivých informácii, ktoré o nás pravidelne uvádzajú na ich webovom portáli Svetlo sveta.
Kresťanská únia je otvorená pre všetkých, ktorí sa stotožnia s jej programom a cieľmi. Ale bývalí poslanci a funkcionári KDH nestáli ani nestoja za týmto projektom.
Pretože nemáme v tejto ambíciu získať všetkých štrnásť poslaneckých mandátov. Niečo musíme nechať pre ďalšie strany.
Potom, ako sme sa v prípravnom výbore rozhodli, že využijeme možnosť zúčastniť sa eurovolieb, každý z nás prišiel s niekoľkými personálnymi návrhmi. Boli to mená ľudí, ktorých poznáme, ktorí majú záujem vstúpiť do politiky a majú za sebou podporu spoločenstiev, v ktorých aktívne žijú. Týchto ľudí sme oslovili. Tí z nich, ktorých sme dnes predstavili, prejavili záujem angažovať sa v európskych témach v rámci kampane a dúfame, že aj po nej.

V súvislosti s financovaním Kresťanskej únie je treba na začiatok spomenúť dva piliere, na ktorých chceme postaviť budúce každodenné fungovanie našej strany: transparentnosť a aktivizmus. Transparentnosť znamená, že budeme do bodky plniť požiadavky zákona o politických stranách a zverejňovať všetky príjmy a výdaje.
Môžete ich nájsť na našom transparentnom účte: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7109000000005155709260
Keďže sme nová strana, nemáme nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu, pretože sme sa zatiaľ nezúčastnili volieb do NR SR. Budeme sa preto v súlade so zákonom o politických stranách snažiť získavať financie potrebné na prevádzku strany predovšetkým vo forme darov a neskôr aj členských príspevkov, zvažujeme aj možnosť úveru.

O zaradení do frakcie rozhodne vedenie strany po voľbách do Európskeho parlamentu.
V tejto strane je viacero veľmi šikovných ľudí, ktorých KDH sklamalo a rozhodli sa angažovať na novej platforme. Nerozumieme však ich rozhodnutiu podporovať v prezidentských voľbách Štefana Harabina, a celkom ani nominácii kandidátov ako Marián Tkáč alebo Marián Servátka do volieb do EP. Je to ich právo, ale z nášho pohľadu ide o problematický signál.
Odpoveď Anny Záborskej: “Teraz zniete ako moje dcéry. Mňa táto práca napĺňa, mám pocit, že má zmysel, že práve v Európskom parlamente dokážem so svojimi skúsenosťami niečím prispieť. Priemerná európska smernica sa pripravuje 3-4 roky, nezriedka dlhšie. To znamená, že často sa jej prijatie natiahne cez dve volebné obdobia. Slovensko má len trinásť europoslancov a ak ich všetkých vymení, nebude tam nikto, kto dlhodobo sleduje konkrétny návrh, pozná všetky argumenty za a proti, vie, kto čo podporuje a nepodporuje, jednoducho: vie, čo sa deje. Ak nechceme začínať stále od nuly, musia strany zabezpečiť určitú personálnu aj tématickú kontinuitu, inak bude pozícia Slovenska vždy slabšia, než pozícia iných krajín. Mojim druhým dôvodom je, že cítim, že kresťanské hodnotové pozície na európskej úrovni sú oslabené. A v takejto situácii mám skrátka povinnosť urobiť všetko pre ich zachovanie. Aj preto som sa rozhodla, že ešte jednoducho musím kandidovať.
Jedna nemecká europoslankyňa pozvala Annu Záborskú na svadbu so svojou sekretárkou. Novinár sa okamžite pani Záborskej opýtal: „Boli ste na nej?“ Anna odpovedala jasne: „Nebola.“ Liberálnym novinárom to prišlo ako dobré zverejniť pod titulkom: „Konzervatívna Záborská bola na lesbickej svadbe". Veľmi dobre vedela, že svojou prítomnosťou by takúto „lesbickú svadbu“ legitimizovala a to samozrejme nechcela. Preto sa nezúčastnila jej svadby, ale pri najbližšom stretnutí jej zdvorilo popriala všetko dobré v živote. To nie je podpora takejto formy spolužitia a nie je to ani gratulácia k lesbickej svadbe, ale elementárna slušnosť a ľudskosť.

Branislav Škripek dlhodobo podporuje ochranu života od počatia. Naposledy vyjadril verejnú podporu návrhu zákona od Richarda Vašečku a bol jedným z jeho verejných signatárov. Mal tiež viacero vystúpení v pléne Európskeho parlamentu na podporu počatých detí. Jedno vystúpenie z mnohých nájdete aj tu.

Hlásime sa k tradičnému ukotveniu Slovenska v euroatlantických štruktúrach a jeho prozápadnému smerovaniu. Zoči-voči potenciálnym hrozbám sme pripravení hľadať také modely spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré by posilnili schopnosť Slovenska účinne prispieť k spoločnej obrane Európskej únie a zabezpečeniu jej vonkajších hraníc, ako aj schopnosti plniť si záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv. Sme však proti Európskej armáde, ktorej zavedenie by smerovalo k federalizácii Európy a oslabovaniu národných štátov.
Kresťanská únia je dlhodobý projekt. Alternatíva, ktorú ponúkame, sa netýka jedných volieb. Zakladáme skutočnú politickú stranu, ktorá bude pôsobiť v regiónoch a máme ambíciu byť zastúpení aj v NR SR.