Nový školský rok, nová šanca pre naše deti

04. sep 2023

Na otvorení nového školského roka som sa ako predseda parlamentného školského výboru zúčastnil spolu s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou na stredných odborných školách na Kysuciach.

Píše Richard Vašečka

Nový školský rok je však pre mňa veľmi dôležitý aj ako pre rodiča. Najmladšia dcéra nastupuje do ôsmeho ročníka CZŠ, mladší syn bude tento rok maturovať na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského, staršia dcéra začína inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Najstarší syn je bakalár ITečkár, takže už pracuje a štúdium dokončuje externe. Klasika.

Začiatok školského roka je dôležitý nielen pre deti, pre ich rodičov, pre učiteľov a zamestnancov škôl, ale aj pre nás, poslancov Národnej rady. Zvlášť pre členov školského výboru.

Keďže volebné obdobie končí, je čas rekapitulovať. Na ministerskej stoličke sa od marca 2020 vystriedali až 3 ministri školstva, čo je, bohužiaľ, len pokračovaním nezdravého trendu v slovenskom školstve. Od roku 1992 boli tých ministrov až 21. Ja sám som ako poslanec od roku 2012 zažil dohromady osem ministrov školstva. Striedali sa ako na bežiacom páse aj za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho.

Toto je pre rezort školstva mimoriadne škodlivé. Chýba kontinuita a dlhodobé plány. Kresťanská únia vo svojom programe takýto pohľad ponúka.

Z nášho programu pre školstvo vyberám:

Navrhujeme zmenu povinnej školskej dochádzky na povinné vzdelávanie. Cieľom vzdelávania nie je „sedieť v škole“, ale získať potrebné vedomosti, zručnosti a cnosti. Hlavným miestom, kde to deti a mladí ľudia nadobúdajú, je rodina. Rodina, pokiaľ chce a má na to predpoklady, má právo svoje deti aj vzdelávať.

Chceme dosiahnuť zrovnoprávnenie domáceho vzdelávania a vzdelávacích skupín s klasickými školami po stránke funkčnej, organizačnej či finančnej. Cieľom je kvalitné vzdelanie pre naše deti a nie podpora konkrétneho druhu škôl.

Dosiahli sme zrovnoprávnenie financovanie cirkevných a súkromných škôl so štátnymi. Sme však presvedčení, že najlepšie by bolo, aby sa príspevok na žiaka pre cirkevné a súkromné školy vyplácal priamo z ministerstva školstva, nie prostredníctvom samospráv.

Ak hovoríme o solídnych platoch pre učiteľov, nejde nám len o lepšie sociálne podmienky učiteľov, ale najmä o kvalitnejšie vzdelávanie pre naše deti. Potrebujeme a chceme, aby naše deti trávili čas – celé roky a dlhé hodiny – s elitou národa.

Platy učiteľov treba riešiť systémovo, aby sa nemuselo každý rok vyjednávať a štrajkovať. Preto navrhujeme plošné naviazanie platov pedagógov na priemernú mzdu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca v hospodárstve. Pomohlo by aj zavedenie príspevku na bývanie pre učiteľov v regiónoch, kde je ich plat najnižší v pomere k reálnej mzde, teda tam, kde sú najvyššie výdavky na bývanie a život. V týchto regiónoch je momentálne akútny nedostatok učiteľov.

Nutne potrebujeme dostatočné a systematické financovanie mládežníckych organizácii. Jednou možnosťou je samostatný riadok v rozpočte so zákonom stanovenou minimálnou sumou, ktorú tieto organizácie dostanú na člena. Druhou možnosťou je zriadenie Fondu na podporu práce s mládežou.

Nevyhnutná je cielená podpora univerzít a študentskej vybavenosti (budovanie campusov, rekonštrukcia internátov, dostupnosť jedální, voľnočasové a študijné priestory). Slovenskí študenti neodchádzajú do zahraničia len za kvalitnejším vzdelaním, ale tiež kvôli chabej a zastaranej infraštruktúre. To, čo mladých priláka na naše univerzity, nie je len kvalitnejšie vzdelanie, ale aj kvalita bývania a služieb.

Chceme podporovať projekty zamerané na systematickú prípravu na manželstvo, materstvo, rodičovstvo a vedenie domácnosti.

Žiadame zaviesť povinný informovaný súhlas rodičov so vzdelávaním a výchovou ich detí v oblasti sexuálneho správania. O výchove majú rozhodovať rodičia, nie ideológie.

Všetkým deťom, ich rodičom, učiteľom a zamestnancom škôl prajem požehnaný a úspešný školský rok 2023/2024. Učiteľom i deťom prajem, aby sa do školy tešili, a aby zažívali, že týchto desať mesiacov bolo veľmi dobre využitým a prežitým časom v ich živote.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov