Pomoc pre tehotné absolventky štúdia

12. jún 2024

Poslanci parlamentu majú aktuálne na stole náš návrh zákona, ktorý má pomôcť ženám, absolventkám strednej či vysokej školy, ktoré otehotneli do 9-tich mesiacov po skončení štúdia. Ide o novú sociálnu dávku, pokrývajúcu zvýšené výdavky súvisiace s prípravou na materstvo. Tú však nebude môcť budúca matka poberať súčasne s materským príspevkom.

Náš návrh je férový a praktický. Dvesto eur mesačne má pomôcť tým ženám, ktoré po skončení školy do 9-tich mesiacov otehotneli a ešte im, vzhľadom na krátky čas v zamestnaní, nevznikol nárok na materské. Dňom pôrodu tento príspevok zaniká a matka si uplatní ako materské, tak i rodičovský príspevok.

Nová sociálna dávka, príspevok pre tehotné absolventky štúdia, má pomôcť financovať zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa, a zároveň preklenúť obdobie, kedy bude môcť čerpať všetky príspevky pre rodinu, ktoré garantuje štát.

Je férové, že príspevok dostanú ako absolventky ako strednej, tak i vysokej školy, ak nemajú odpracovaný čas, čo je pri stredoškoláčkach prirodzené. Treba však povedať, že férové je aj to, ak vysokoškoláčky popri štúdiu pracovali a tehotenstvom im vznikol nárok na materské a náš príspevok poberať nebudú.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov