“Prevencia je lepšia ako liečba.”

09. aug 2023

Citát holandského filozofa Erasma ako motto posily tímu kresťanských kandidátov Kresťanskej únie v nastávajúcich voľbách.

Prof. MUDr. Mgr. Marianu Mrázovú, PhD, MHA, nájdete na kandidátke Kresťanskej únie. Tituly pred i za menom sú „skratky“ dlhoročných skúseností v oblastiach medicíny, ktoré sú nielen pre lekárov veľmi dôležité.

Rovnako zaujímavé budú aj témy, ktorým sa chce venovať. Okrem iných aj mýtom a faktom v oblasti medicíny, verejného zdravia, ochrany zdravia žien, detí a mládeže, ale aj celospoločenskému významu cirkvi na Slovensku. A čo viac, „o zdravom životnom štýle a prevencii budeme nielen hovoriť, ale ich aj v teréne realizovať. Teším sa na túto cestu a pozývam na spoločné kráčanie“.

Kto je Mariana Mrázová

 • lekárka so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, odborníčka na obezitológiu,
 • vysokoškolská profesorka v odbore verejné zdravotníctvo,
 • prorektorka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre doktorandské štúdium,
 • členka Tropicteamu so skúsenosťami s medicínou katastrof,
 • koordinátorka medzinárodných vedeckých projektov zameraných na infekcie u onkologických pacientov a na obezitu,
 • v minulosti členka projektového tímu a komisie pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy a tiež členka oboch tímov pre postupy pre výkon prevencie,
 • zakladateľka Inštitútu pre prevenciu a intervenciu.

A predovšetkým manželka jedného muža a matka 4 detí.

Konzervatívny znamená zastaralý. Mýtus!

„Tieto voľby vnímam ako boj o hodnoty. Za najvyššiu ľudskú hodnotu považujem ľudský život. Ako lekárka chcem zostať verná Hippokratovej prísahe, ktorá v plnom znení zahŕňa aj ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Na základe svojho presvedčenia som zaradená medzi konzervatívnu časť populácie zastávajúcu tradičné hodnoty. Svojou účasťou vo voľbách by som chcela zbúrať mýtus, že konzervatívny znamená zastaralý, spiatočnícky, brániaci pokroku,“ vysvetľuje M. Mrázová.

Ako lekárka, vysokoškolská profesorka v odbore verejné zdravotníctvo a vedecká pracovníčka by chcela tieto hodnoty medicínsky aj vedecky obhájiť.

Ako hovorí, všetky nové postupy musia vychádzať z vedeckých faktov založených na medicíne dôkazov a nesmú podliehať experimentálnym trendom.

Bez zbytočných rečí

„Ak by som mala jedným slovom vyjadriť svoju víziu, tak by to bolo slovo prevencia na rôznych úrovniach medicínskej, verejnozdravotníckej, vedeckej, ale aj na úrovni ochrany zdravia detí a mládeže a tiež chcem poukázať na význam cirkvi na rôznych úrovniach prevencie.“

V jej profile ako kandidátky Kresťanskej únie na webe strany nájdete niekoľko prioritných tém, pričom všetky oblasti sú podložené dlhoročnými skúsenosťami. Jej mottom, ktoré si vybrala aj za motto Inštitútu pre prevenciu a intervenciu, je citát holandského filozofa Desideria Erasma: „Prevencia je lepšia ako liečba.“

Víziou je dlhší a kvalitnejší život na Slovensku, aby sa nepriaznivý trend v chorobnosti a úmrtnosti, kde Slovensko zaujíma popredné miesta v rámci Európskej únie, aspoň zastavil a dlhodobo aj zvrátil. Je presvedčená, že opatrenia, ktoré sú na to potrebné, zaťažia štátny rozpočet len minimálne, ale s veľkým účinkom.

Pokrok ruka v ruke s vedou

Mariana Mrázová vníma cestu do politiky a svoje miesto v nej ako prostriedok a priestor na vyjadrenie sa k témam, ktoré polarizujú spoločnosť.

„Som zástancom pokroku, avšak ten musí ísť ruka v ruke s vedou. Nové trendy sa vymykajú prírodným, medicínskym aj vedeckým zákonitostiam a ja dnešné snahy o liberalizáciu spoločnosti považujem za obrovský experiment s nejasným koncom,“ konštatuje Mrázová a zdôrazňuje, že musíme byť veľmi opatrní, ak ide o experimentovanie s vývojom detí a mládeže.

Tvrdí, že ak tieto vedecké dáta nemáme, musíme skúmať rizikové faktory, analyzovať ich v rámci nezávislých vedeckých výskumov – aj na Slovensku – a využiť tieto výsledky na tvorbu národných stratégií a politík.

„Svoju misiu vidím aj v objasnení verejnosti, čo veda je a čo nie a tiež aké nebezpečenstvá hrozia, ak napriek nedostatku vedeckých dôkazov nastúpime na cestu experimentovania s ľudským zdravím,“ dodáva.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov