Richard Vašečka: Školstvo potrebuje stabilitu

14. aug 2023

Dieťa strávi od nástupu do materskej školy po skončenie vysokej školy v školskom prostredí 21 rokov. Na Slovensku môže za ten čas pokojne zažiť aj 14 ministrov školstva!

Od roku 1989 sa totiž na Slovensku za 33 rokov vystriedalo až 21 ministrov školstva. To znamená, že priemerná životnosť slovenského ministra školstva je zhruba rok a pol. A to je žalostne málo. Vôbec to totiž neprospieva stabilite a kontinuite vo výchove a vo vzdelávaní. Len dvaja ministri vydržali celé volebné obdobie a prípad, že by niektorý minister „potiahol“ osem rokov, sa vôbec nevyskytol.

Píše Richard Vašečka

Ja sám som ako poslanec Národnej rady od roku 2012 – teda za 11 rokov – zažil až osem ministrov školstva. To je asi rekord. Boli to Čaplovič, Pellegrini, Draxler, Plavčan, Lubyová, Gröhling, Horecký, Bútora. A to nerátam dočasne poverenú ministerku pôdohospodárstva, ministra financií či premiéra, ktorý spravovali neobsadené ministerstvo školstva niekedy aj niekoľko mesiacov.

V tomto volebnom období to boli nakoniec traja ministri. Gröhling a SaS to položili sami spolu s celou vládou (už tretia vláda, ktorú SaS povalila!). Horeckého „zarezala“ pani prezidentka. A Bútora ministruje bez dôvery parlamentu len ako prezidentkin úradník.

Každej vláde a teda aj každému ministrovi školstva totiž vyjadruje dôveru parlament. V Národnej rade sa minister školstva zodpovedá Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Na začiatku tohto obdobia, v marci 2020, ma kolegovia 118 hlasmi zvolili za predsedu tohto výboru, tzv. školského. A v tejto pozícii som – na rozdiel od ministrov – vydržal celý čas. Pritom to vôbec nie je samozrejmosť. Poslanci už odvolali predsedníčku zdravotníckeho výboru Cigánikovú, predsedu brannobezpečnostného výboru Krúpu či predsedu výboru pre kultúru a média Čekovského.

Mojim cieľom nebolo udržať si stoličku predsedu výboru, ale zabezpečiť – podľa možností s čím širšou podporou naprieč celým politickým spektrom – prijatie zákonov, ktoré poskytnú deťom, školám a učiteľom stabilné prostredie, v ktorom deti dostanú kvalitnú výchovu a vzdelanie podľa výberu rodičov zodpovedajúce požiadavkám dnešnej doby a rýchlo sa meniacemu prostrediu.

Ako predseda školského výboru som sa preto snažil o konštruktívnu spolupráca s každým jedným z ministrov. A myslím, že sa mi to podarilo. Rovnako som spokojný s vecnou a odbornou spoluprácou s členmi výboru či už z koalície alebo opozície. Na školskom výbore sme nevyrábali škandály, nepolitizovali sme, nehádali sme sa, neútočili na seba. Nakoniec, pri výbore, ktorý v názve nesie vzdelanie a vedu, by to tak hádam malo byť. Ľudia nepotrebujú kauzy a hádky, ale výsledky.

Keď sa ľudí pýtajú, ktoré oblasti považujú za kľúčové, pravidelne sa na popredných priečkach objavuje školstvo a zdravotníctvo. Som rád, že školský a zdravotnícky výbor v parlamente vedieme v súčasnosti my dvaja s Marekom Krajčím. Obaja sa snažíme o odbornosť, stabilitu a kontinuitu napriek zemetraseniam na ministerských stoličkách (aj na zdravotníctve je v tomto období už tretí minister).

Ako predseda školského výboru si vysoko cením, že sa mi podarilo dosiahnuť zrovnoprávnenie financovania cirkevných škôl. Som veľmi rád aj za to, že som každoročne presadil dofinancovanie organizácii pracujúcich s mládežou, medzi ktoré patria aj skauti, ZKSM či eRko. Stálo ma to veľa síl, neustále pendlovanie medzi ministerstvami školstva a financií, ale podarilo sa.

Nespokojný som však s vlažnou a najmä oneskorenou reakciou ministerstva školstva na naliehavé prosby mládežníckych organizácii o financie, ktoré nevyhnutne potrebovali na svoju existenciu. Nie je možné, aby prostriedky určené na celoročnú prácu dostávali až niekedy v júli, čo v niektorých prípadoch znamenalo, že mali problém zabezpečiť letné tábory, ktoré sú tak dôležité pre deti i pre rodičov. Ak pre ministrov školstva práca s mládežou nie je prioritou, tak pre mňa a pre Kresťanskú úniu určite je.

V spolupráci s ministerstvom školstva som vypracoval a predložil aj zákon o povinnosti škôl žiadať si informovaný súhlas s výchovou a vzdelávaním v oblasti sexuálneho správania. O výchove majú rozhodovať rodičia, nie ideológia.

Školstvo potrebuje stabilitu. Ako učiteľ som 15 rokov učil na jednej škole, na cirkevnom gymnáziu v Žiline. Ako predseda školského výboru som dokázal, že pracovať na problémoch školstva sa dá vecne, odborne a pokojne. Ako poslanec a podpredseda Kresťanskej únie vám ponúkam hodnoty, skúsenosti a výsledky. Môžete sa spoľahnúť.

Foto: NR SR

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov