Rodiny si zaslúžia voľnú nedeľu

12. sep 2023

Nedeľa je dňom pracovného pokoja. Toto nie je názor nejakého konzervatívca či citát z katechizmu. To je fakt obsiahnutý v slovenských zákonoch. Napríklad v zákone o štátnych sviatkoch či v zákonníku práce.

Píše Richard Vašečka

„Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok“ (Zákonník práce, §93, odsek 1).

Samozrejme, existujú výnimky:

„Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,

f) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,“ (Zákonník práce, §94, odseky 2-3).

Som presvedčený, že k prácam nevyhnutným na upokojovanie potrieb obyvateľstva nepatrí nedeľný maloobchodný predaj. Pondelok až sobota sú absolútne dostatočné na uspokojenie potrieb obyvateľstva.

Keď k tomu pridáme fakt, že veľká časť predavačov v maloobchode sú matky s deťmi, a že väčšina z nich si praje zostať v nedeľu doma s rodinou, tak máme silný dôvod vylúčiť maloobchodný predaj v nedele z uvedených výnimiek.

Nemusíme vymýšľať nič extra. V Zákonníku práce, v §94, odsek 5, máme už dnes ustanovenie týkajúce sa štátnych sviatkov: „V dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“).“

Stačí len zmeniť prvé slová, aby zneli: „V nedele a v dňoch…“

Takúto novelu som pripravil a predložil. Rokoval som so zástupcami obchodníkov aj s odborármi. Získal som podporu koaličných i opozičných poslancov. Bohužiaľ, poslanci opozície spolu s SaS a so SME RODINA opakovane bezdôvodne predčasne ukončovali schôdze Národnej rady a neumožnili tento návrh prerokovať a odhlasovať.

Nevzdávam sa. Táto téma je dôležitá z rodinného i sociálneho hľadiska. Zástupcovia rodín i zástupcovia zamestnancov v maloobchode si voľnú nedeľu prajú. Preto zostáva v programe Kresťanskej únie a ja osobne budem na nej pracovať aj v nasledujúcom volebnom období.

Odborári jednoznačne odmietajú argument, že nedeľa je „skvelá“ príležitosť, ako si privyrobiť k nízkej mzde. Mzda má byť slušná a dôstojná aj v pracovných dňoch.

My veľmi dobre rozumieme, že rodiny s deťmi potrebujú peniaze. Preto sme im ich dali. Historicky sme navýšili detské prídavky, daňový bonus a mnoho ďalšieho. Ale rodiny nemenej potrebujú aj odpočinok a spoločný čas. A tak im chceme dať aj ten.

Treba o tom diskutovať aj po voľbách. Treba odvážnych poslancov, ktorí sa nebudú báť o tom hovoriť; ktorí sa nebudú báť takýto návrh predložiť; a najmä, ktorí sa nebudú báť za takýto návrh hlasovať.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov