Rodné číslo je len jedno

27. apr 2023

Poslankyňa KÚ Anna Záborská je jednou z predkladateliek novely zákona o rodnom čísle. Cieľom návrhu je, aby rodné číslo ostalo jasným a nemenným identifikačným údajom, ktorý sa viaže na právnu identitu jednotlivca. Praktickým príkladom nadväzujúcim na právnu identitu jednotlivca je napríklad povinnosť štátu pri výkone trestu umiestniť jedinca do príslušného zariadenia podľa pohlavia uvedeného v občianskom preukaze. Rovnako pri hospitalizácii sa prijímacie oddelenie riadi právnou identitou jedinca v občianskom preukaze a teda ak má osoba napísané ženské pohlavie, nemôže byť hospitalizovaná na mužskom oddelení.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov