Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. 

02. máj 2024

Malo by ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Na programe rokovania parlamentu je aktuálne aj zákon o rodných číslach. Predkladatelia Richard Vašečka a Anna Záborská z Kresťanskej únie (KÚ) sa sústredili na fakty, ktoré by mali mať v legislatíve jasnú definíciu. Ako uvádzajú, rodné číslo má byť v zmysle platného zákona trvalým identifikačným osobným údajom, ktorý zabezpečuje jednoznačnosť konkrétne osoby vo verejných informačných systémoch. Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. 

„S ohľadom na funkcie a potreby verejných a súkromných inštitúcií je rozhodujúca evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodne zamýšľaným zámerom zákonov. Preto musí rodné číslo ostať nemenným identifikátorom osôb,“ vysvetľuje Richard Vašečka.

Spresnenie platného zákona

„Rodné číslo, z ktorého dnes vieme jednoducho vyčítať dátum a rok narodenia či biologické pohlavie osoby, sa využíva napríklad aj na jednoznačnú identifikáciu osôb v zdravotníctve, v systéme sociálneho zabezpečenia, v pracovnoprávnych vzťahoch a podobne. Platný zákon je potrebné spresniť, nakoľko v aplikačnej praxi došlo k nejednoznačnému výkladu pojmu pohlavie v súvislosti s prerokovávaným zákonom,“ vysvetľuje Anna Záborská.

Doposiaľ bola možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná (o. i.) lekárskym posudkom, ktorý však nebol v zákone bližšie špecifikovaný. Nóvum navrhovanej novely spočíva v jasnom určení, čo lekársky posudok dokladuje a teda, že zmena rodného čísla je možná iba v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originálne nesprávne určeného pohlavia, čiže na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby.

Jednoducho povedané, rodné číslo sa prideľuje ľuďom hneď pri narodení a zohľadňuje biologické pohlavie – ženu alebo muža. Kedy je možné tento unikátny údaj zmeniť? V prípade, že u novorodenca nie je možné z medicínskych dôvodov jednoznačne určiť pohlavie, pristúpi sa k skúške DNA a na základe jej výsledkov je možné rodné číslo upraviť. 

Štát v rodnom čísle potrebuje objektívne informácie
„Tým, že štát v rodnom čísle určitým spôsobom zachytáva informáciu o pohlaví jednotlivca, nijako neodráža ako sa jednotlivec vníma. Štát v rodnom čísle zaznamenáva objektívnu informáciu o pohlaví nositeľa, nie to, či nositeľ rodného čísla vníma túto skutočnosť ako rozporuplnú s vlastnými pocitmi. Náš návrh zákona odráža zmätočnú interpretáciu práva, ktorú sa sem pokúša vniesť hlavne Viber pre LGBTI a rôzni naviazaní lobisti. Poza bučky sa snažia spoločnosti nanútiť paradogmatickú zmenu, že si môžete vybrať pohlavie. Toto musíme odmietnuť,“  dodáva Michal Považan z KÚ, dvojka na kandidátke europarlamentu.

Medzi praktické príklady nadväzujúce na právnu identitu jednotlivca – napríklad povinnosť pri výkone trestu umiestniť jedinca podľa jeho pohlavia, teda ak by mal človek v občianskom preukaze na základe rodného čísla uvedené ženské pohlavie, nemôže byť umiestnený do mužskej väznice napriek tomu, že jeho pohlavie je biologicky mužské. Rovnako pri hospitalizácii sa prijímacie oddelenie riadi právnou identitou jedinca v občianskom preukaze a teda ak má osoba napísané ženské pohlavie, nemôže byť hospitalizovaná na mužskom oddelení.

Biologická korektnosť

Podľa slov Milana Krajniaka, jednotky kandidátky KÚ v eurovoľbách, „ slovenská spoločnosť bude fungovať dobre, pokiaľ sa budeme držať biologickej korektnosti a nie pomýlenej politickej korektnosti“. Ako príklad uviedol: „Nie je fér, ak neúspešný mužský športovec môže deklarovať zmenu pohlavia a víťaziť v súťažiach so ženami. Popiera to základný princíp spravodlivosti v živote a férovosti v športe.“

Zmeny rodného čísla spôsobujú problémy
Helena Hlubocká, expertka na zdravotníctvo z Kresťanskej únie a kandidátka do eurovolieb uviedla príklady štátov, v ktorých prístup zmeny pohlavia na požiadanie má dôsledky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a práva rodičov. 

Anglicko:

Ministerka zdravotníctva navrhla aktualizáciu štatútu štátnej zdravotnej služby tak, aby sa ženám zaručilo právo na súkromie pri hospitalizácii na oddelení, to znamená, aby boli umiestnené v oddeleniach výhradne s biolologickými ženami.

Na základe štúdii renomovanej pediatričky sa prepisujú štandardy liečby pre osoby trpiace rodovým nesúladom. Štát začína čeliť množiacim sa žalobám za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť

USA:

Zákony nadväzujúce na povolenie zmeny pohlavia napríklad umožňujú, aby boli rodičom odobraté deti. Nežiadúce účinky hormonálnej terapie spôsobujú možné nezvratné zdravotné poškodenie.

Nemecko:

Pohlavie si môže zmeniť od 14 rokov každý občan raz do roka. Jediná terapia je založená na prístupe „seba-určenia“, čo znamená potvrdenie samo-diagnózy danej osoby. Za verejné označenie biologického pohlavia je pokuta do výšky 10 000 eur.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov