Slovo na úvod

MENIŤ ABY SA ZACHOVALO…


Počas novodobej histórie Slovenska sme sa viackrát nachádzali v situácii, keď bolo najdôležitejšie rozhodnúť sa pre spoločné dobro.

Aktuálny stav našej vlasti svedčí o tom, že sme sa nie vždy rozhodli správne.

Vo voľbách 2020 to máme možnosť napraviť.

Rozhodneme o našom ďalšom smerovaní – o budúcnosti nášho národa.

Slovensko totiž nie sú len cesty, podniky, digitalizácia či zamestnanosť.

Je to hlavne duchovný základ Slovenska a to, aké dedičstvo hodnôt zanecháme pre nastávajúcu generáciu.

Aj keď sme rozdielni, cítime medzi sebou vnútorné puto, ktorým sú hodnoty vychádzajúce zo židovsko – kresťanských koreňov.

Puto, ktoré nás zaväzuje.

Puto, ktoré je overené časom.

Puto, vďaka ktorému existujeme.

Kresťanská únia si túto tradíciu ctí a vo svojej politike ju rešpektuje. Na rozdiel od názorov a potrieb, ktoré sa podľa okolností menia, hodnoty sú nemenné – sú večné.

Kresťanská únia vie, že úspešná politika je postavená na kompromisoch. Tie však musia mať jasné mantinely.

Kresťanská únia si uvedomuje, že dialóg je dôležitý i s tými, ktorí síce s nami nezdieľajú rovnakú vieru, ale sú ľuďmi dobrej vôle.

Na tomto základe sme vystavali volebný program Kresťanskej únie. Nie je to program veľkých slov, ani množstva strán. Je to program obnovy. Program často drobných zmien, ktoré, ako veríme, môžu zmeniť veľa a nadlho.

Je však nutné, aby sa všetci ľudia dobrej vôle spojili a svojím hlasom vo voľbách vyjadrili vôľu žiť v krajine, kde bude rešpektovaná sloboda, spravodlivosť, solidarita a subsidiarita.

Na záver mi dovoľte vysloviť modlitbu:

NECH NÁM VŠEMOHÚCI BOH DÁ MÚDROSŤ OBJAVIŤ PRAVDU,

VÔĽU SI JU ZVOLIŤ,

A SILU JU PRESADIŤ.

AMEN.

MUDr. Anna Záborská

predsedníčka KÚ

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov