V Desatore kresťanského politika nesmie chýbať: „Nepokradneš!“

11. aug 2023

Pozorne a s vďačnosťou som si prečítal článok vdp. Antona Ziolkovského o predvolebnom desatore. Desatoro Božích prikázaní chápaných v duchu evanjelia je základom kresťanskej morálky. Výraz „desatoro“ sa však používa v prenesenom význame na súpisy zásad aj v iných oblastiach. Napríklad aj v politike.

Píše Richard Vašečka

Pri každej svätej omši sa v úvode modlím: „Vyznávam… že som veľa zhrešil: myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.“ Pretože ako človek, ako kresťan, aj ako politik sa neraz prehrešujem proti Desatoru.

Zároveň sa však k nemu s pokorou hlásim. Verím v neho. Desatoro Božích prikázaní pokladám za Božie slovo.

S kolegami z Kresťanskej únie sme si prečítali aj článok o predvolebnom desatore. A ako politici sa k nemu tiež hlásime. Nielen slovami, ale aj skutkami. Hoci sme hriešni, takéto desatoro sme si zobrali k srdcu už aj pred minulými voľbami.

1. Sme súčasťou Západu
Kresťanská únia podporuje myšlienku Európskej únie, zvlášť blízku spoluprácu s krajinami V4. To nám však nebráni zdvihnúť hlas a kriticky sa vyjadriť k nerozumným a morálne pochybným vyjadreniam Európskeho parlamentu či komisie. Sami sme iniciovali v Národnej rade niekoľko takýchto kritických návrhov uznesení, ktoré boli aj prijaté.

2. Skoncujme s neslušnosťou a vulgárnosťou vo verejnom priestore
Kresťanská únia sa vo verejnom priestore nespráva ani neslušne, ani vulgárne. Neraz som si vypočul: „Pán Vašečka, ja síce nie vo všetkom s vami súhlasím, ale vždy si vás rád pozriem, keď vystupujete v televíznej relácii. Vy vždy reagujete tak slušne, vecne, rozumne, bez osobných útokov.“

3. Zastavme šírenie genderovej ideológie v spoločnosti
Kresťanská únia podnikla veľmi konkrétne kroky proti progresívnym ideológiám, ktoré spochybňujú identitu muža a ženy. Hlasovali sme proti všetkým dokumentom alebo návrhom zákonov, ktoré takéto ideológie chceli šíriť.

4. Obmedzme nedeľnú prácu
Opakovane som predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý umožňuje zvlášť matkám s deťmi tráviť nedeľu so svojou rodinou. Získal som k tomu podporu odborárov i významnej časti obchodníkov.

5. Chráňme manželstvo muža a ženy a nedovoľme schváliť registrované partnerstvá
Bol som jedným zo 102 poslancov, ktorí hlasovali za doplnenie ochrany a podpory manželstva muža a ženy do Ústavy SR. Kresťanská únia je konzistentne proti registrovaným partnerstvám a aj tak vždy hlasuje. V tomto volebnom období sme politickou činnosťou zabránili, aby sa v kritickej situácii takýto návrh prijal.

6. Chráňme život od počatia a pomáhajme ženám v požehnanom stave
Nikomu asi ani len nepríde na um, že Kresťanská únia nechráni život od počatia a nepomáha tehotným matkám. Spomeniem tehotenský príspevok vo výške až 370€ či príspevok aj pri narodení štvrtého dieťaťa vo výške vyše 800€. Opakovane sme predkladali prolife návrhy a vždy za také návrhy aj hlasovali.

7. Bráňme právo na náboženskú slobodu a výchovu detí vo viere
Presadili sme vznik Úradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia  a predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská sa stala jeho prvou splnomocnenkyňou. Ja ako predseda školského výboru som predložil návrh zákona o práve rodičov na informovaný súhlas ich detí s výchovou v oblasti sexuálneho správania. Skvelým výsledkom našej práce je aj zrovnoprávnenie financovania cirkevných škôl, ktoré je silnou podporou výchovy detí vo viere.

8. Začnime rokovať o čiastkových zmluvách so Svätou stolicou o výhrade vo svedomí a financovaní cirkvi
Súčasťou práce Úradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia vedeného Annou Záborskou boli aj kontakty so Svätou stolicou. Aj tie týkajúce sa výhrady vo svedomí. Spomínaný návrh zákona o informovanom súhlase rodičov sa netýka len sexuálnej výchovy, ale do školského zákona vkladá právo rodičov žiadať vzdelávanie a výchovu ich detí v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením. S kolegami sme predložili tiež novelu zákona o financovaní cirkví, ktorá reagovala na potrebu spravodlivejšieho usporiadania týchto záležitostí.

9. Pomáhajme s integráciou Rómov a cudzincov
Ako predseda školského výboru som v spolupráci s ministerstvom školstva intenzívne riešil najmä otázky takejto integrácie v školskom prostredí. Vzdelávaniu a výchove Rómov sa obzvlášť venoval môj kolega poslanec z Kresťanskej únie a školského výboru Radovan Marcinčin zo Spiša.

10. Pripravme stratégiu rozvoja vidieka a realizujme efektívne opatrenia na prekonanie demografickej krízy
Najlepším prostriedkom na prekonanie demografickej krízy je podpora rodín s deťmi a medzigeneračnej solidarity. Som nesmierne hrdý, že Kresťanská únia bola súčasťou vlády, v ktorej dostali rodiny s deťmi bezprecedentnú podporu vo výške až do 200€ na dieťa. A že našim rodičom bol prvýkrát v dejinách dôchodok navýšený na základe zaplatených daní detí, ktoré vychovali.

Sme radi, že sme mnohé z toho už mohli realizovať. Kresťanská únia chce v tom pokračovať aj v nasledujúcom volebnom období. Hodnoty Desatora sú našou inšpiráciou a programom.

Dovolím si však doplniť ešte jeden nemenej dôležitý bod, ktorý sa do tohto konkrétneho predvolebného desatora nezmestil. Iste, číslo desať je symbolické a vždy nás núti do určitého výberu.

Domnievam sa však, že potrebujeme, aby Cirkev na Slovensku politikom (nielen) pred voľbami opakovala aj biblické „Nepokradneš!“

Preto Kresťanská únia celé volebné obdobie razantne podporovala nulovú toleranciu ku korupcii a dôsledné vyšetrenie trestných činov zneužívania politickej a úradnej moci. A keď Pán Boh dá, budeme v tom pokračovať aj v tom nasledujúcom období.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov