[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/

Zahraničná politika


Slovensko je stredoeurópska krajina, ktorej základnými partnermi sú jej susedia združení vo Vyšehradskej štvorke. Spolu s nimi je členom mnohých medzinárodných organizácií, najmä Európskej únie. Slovensko si ctí svoje medzinárodné záväzky a chráni národné záujmy.


Kresťanská únia bude presadzovať:

–          dodržiavanie súčasne platných Zmlúv o EÚ v otázkach subsidiarity a proporcionality.

–          posilnenie bezpečnostnej spolupráce v Strednej Európe;

–          posilnenie partnerstva s krajinami na hraniciach Európskej únie;

–          ochranu slobody vierovyznania vo svete a osobitnú starostlivosť o trpiacich kresťanov;

–          obhajovať slovenské národné záujmy voči medzinárodným organizáciám a to hlavne v kultúrno-etických otázkach;

–          posilnenie vonkajších hraníc EÚ;

–          odmietnutie kvót pre žiadateľov o azyl v EÚ;

–          reformu azylového systému EÚ na základe konsenzu členských krajín;

–          podporu prenasledovaným kresťanom a iným  trpiacim skupinám v zahraničí;

–          rozvoj kultúrnej diplomacie a šírenie slovenského jazyka a kultúry v zahraničí;

–          zapojenie slovenských komunít v zahraničí do diania na Slovensku.

Spojme sa!

  <
  Kresťanská únia
  Kresťanská únia28 marca, 2023 9:10pm
  Napísané, podčiarknuté 👇

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov