Životné prostredie


Životné prostredie je v samotnom centre kresťanskej politiky. Človeku bola zverená Zem, aby sa o ňu staral. Táto problematika bola dlho na okraji záujmu. Posledné desaťročia narastal náš nezáujem o prostredie okolo nás. Dôsledkom je množstvo skládok odpadu, znečistené rieky, holoruby lesov, odpadky v prírode a podobne. Tieto skutočnosti majú svoje dôsledky napr. v nižšej schopnosti lesov udržať zrážkovú vodu a v miestnych povodniach, ktoré ničia naše obce.


V spoločnosti sa dlhodobo vedie spor o to, ako sa budeme starať o naše národné parky a kde sú hranice rozvoja turistického priemyslu v našich horách.


Zhoršovanie stavu životného prostredia povedie k masívnej migračnej vlne. Nebudú to ekonomickí migranti, ale utečenci, ktorým pôjde o prežitie.


Kresťanská únia bude presadzovať:

1.         vodozádržné opatrenia v krajine, ktoré zabránia náhlym povodniam;

2.         zvýšenú starostlivosť o vodné toky a podzemné vody s cieľom, aby Slovensko nevysychalo;

3.         boj s nelegálnymi skládkami a odstraňovanie už existujúcich divokých skládok;

4.         zálohovanie, triedenie a recykláciu odpadu;

5.         obmedzenie používanie plastov v dennej spotrebe;

6.         používanie recyklovateľných obalov;

7.         zónáciu chránených území s cieľom jasne špecifikovať, ktoré ľudské aktivity sú v konkrétnych zónach povolené;

8.         podporu verejnej dopravy na úkor individuálnej;

9.         mix energetických zdrojov, ktoré budú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov