[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/

Finančná podpora

Milí podporovatelia Kresťanskej únie (KÚ), ďakujeme za každý finančný dar, ktorý pomôže našej činnosti pri uplatňovaní kresťanskej politiky na Slovensku.

Podľa výšky daru v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach môžete podporiť KÚ dvoma spôsobmi, a to nasledovne:

 • dar do výšky 1000 € za kalendárny rok, môžete poskytnúť bankovým prevodom na účet KÚ IBAN: SK53 0900 0000 0051 5518  3553, do poznámky uveďte: Meno, priezvisko, trvalé bydlisko, DAR;
    
 • dar vo výške nad 1000 € za kalendárny rok, môžete poskytnúť bankovým prevodom na účet KÚ len na základe písomnej zmluvy, ktorá bude podpísaná overeným podpisom darcu a podpisom predsedu KU,  ešte pred zrealizovaním platby.

Pošlite nám informáciu o Vašej uvažovanej podpore na mailovú adresu ku.slovensko@gmail.com. Darovaciu zmluvu pripravíme a pošleme na Vašu mailovú adresu.

_

financna pomoc
krestanska-unia-logo

Ďakujeme

Spojme sa!

  <
  Kresťanská únia
  Kresťanská únia28 marca, 2023 9:10pm
  Napísané, podčiarknuté 👇

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov