icon-1

Kresťanská únia spája všetkých občanov, ktorí chcú s úctou k demokratickej tradícii a s vedomím, že sme súčasťou európskej rodiny národov, zápasiť za záujmy ľudí na Slovensku, ktorí poctivo pracujú a starajú sa o svoje rodiny.

icon-2

Kresťanská únia spája všetkých verejne angažovaných ľudí bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie, ktorým sú blízke hodnoty založené na kresťanstve.

icon-3

Kresťanská únia spája generácie – generáciu skúsených ľudí, ktorí vyrastali a zápasili za našu slobodu pred rokom 1989, a generáciu mladých ľudí, ktorí vyrastali a dospievali v slobodnom a demokratickom prostredí a ktorí povedú našu krajinu v najbližších desaťročiach.

Kresťanská únia uznáva autoritu prirodzeného práva, ktoré je spoločným dedičstvom celého ľudstva. Prirodzené právo je všeobecné, nemenné, zrozumiteľné a platí pre všetkých ľudí dobrej vôle, nezávisle na tom, či sú veriaci alebo nie.

Prirodzené právo zahŕňa:

 • ochranu života od počatia po prirodzenú smrť
 • dôstojnosť a slobodu každého človeka a slobodu svedomia
 • úctu k rodine založenej na manželstve medzi ženou a mužom a výchovu detí
 • národné spoločenstvá a primknutosť ľudí k svojej vlasti
 • rešpektovanie súkromného vlastníctva
 • kultúru, vieru a tradície, ktoré rešpekujú ľudskú dôstojnosť ako univerzálnu hodnotu
 • ochranu životného prostredia
Naša politika je založená na PRAVDE, SLOBODE, SPRAVODLIVOSTI, SOLIDARITE, SUBSIDIARITE, ZODPOVEDNOSTI a STATOČNOSTI.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov