Tri piliere Kresťanskej únie

icon-1

Kresťanská únia spája všetkých občanov, ktorí chcú s úctou k demokratickej tradícii a s vedomím, že sme súčasťou európskej rodiny národov, zápasiť za záujmy ľudí na Slovensku, ktorí poctivo pracujú a starajú sa o svoje rodiny.

icon-2

Kresťanská únia spája všetkých verejne angažovaných ľudí bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie, ktorým sú blízke hodnoty založené na kresťanstve.

icon-3
Kresťanská únia spája generácie – generáciu skúsených ľudí, ktorí vyrastali a zápasili za našu slobodu pred rokom 1989, a generáciu mladých ľudí, ktorí vyrastali a dospievali v slobodnom a demokratickom prostredí a ktorí povedú našu krajinu v najbližších desaťročiach.

Kresťanská únia chce nadviazať na prácu doterajších politikov reprezentujúcich kresťan­skú demokraciu, poučiť sa z ich chýb a spojiť ich skúsenosti a poznatky s energiou a zápalom novej generácie.

Kľúčové hodnoty Kresťanskej únie

Kresťanská únia uznáva autoritu prirodzeného práva, ktoré je spoločným dedičstvom celého ľudstva. Prirodzené právo je všeobecné, nemenné, zrozumiteľné a platí pre všetkých ľudí dobrej vôle, nezávisle na tom, či sú veriaci alebo nie.

Prirodzené právo zahŕňa:

  • ochranu života od počatia po prirodzenú smrť

  • dôstojnosť a slobodu každého človeka a slobodu svedomia

  • úctu k rodine založenej na manželstve medzi ženou a mužom a výchovu detí

  • národné spoločenstvá a primknutosť ľudí k svojej vlasti

  • rešpektovanie súkromného vlastníctva

  • kultúru, vieru a tradície, ktoré rešpekujú ľudskú dôstojnosť ako univerzálnu hodnotu

  • ochranu životného prostredia

Naša politika je založená na
PRAVDE, SLOBODE, SPRAVODLIVOSTI, SOLIDARITE, SUBSIDIARITE, ZODPOVEDNOSTI a STATOČNOSTI.

Spojme sa!

Objednávateľ: Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
Dodávateľ: bere.to s.r.o., Ludrová 360, 034 71 Ludrová, IČO: 50296825


ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov