[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/

Tri piliere Kresťanskej únie

icon-1

Kresťanská únia spája všetkých občanov, ktorí chcú s úctou k demokratickej tradícii a s vedomím, že sme súčasťou európskej rodiny národov, zápasiť za záujmy ľudí na Slovensku, ktorí poctivo pracujú a starajú sa o svoje rodiny.

icon-2

Kresťanská únia spája všetkých verejne angažovaných ľudí bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie, ktorým sú blízke hodnoty založené na kresťanstve.

icon-3
Kresťanská únia spája generácie – generáciu skúsených ľudí, ktorí vyrastali a zápasili za našu slobodu pred rokom 1989, a generáciu mladých ľudí, ktorí vyrastali a dospievali v slobodnom a demokratickom prostredí a ktorí povedú našu krajinu v najbližších desaťročiach.

Kresťanská únia chce nadviazať na prácu doterajších politikov reprezentujúcich kresťan­skú demokraciu, poučiť sa z ich chýb a spojiť ich skúsenosti a poznatky s energiou a zápalom novej generácie.

Kľúčové hodnoty Kresťanskej únie

Kresťanská únia uznáva autoritu prirodzeného práva, ktoré je spoločným dedičstvom celého ľudstva. Prirodzené právo je všeobecné, nemenné, zrozumiteľné a platí pre všetkých ľudí dobrej vôle, nezávisle na tom, či sú veriaci alebo nie.

Prirodzené právo zahŕňa:

 • ochranu života od počatia po prirodzenú smrť

 • dôstojnosť a slobodu každého človeka a slobodu svedomia

 • úctu k rodine založenej na manželstve medzi ženou a mužom a výchovu detí

 • národné spoločenstvá a primknutosť ľudí k svojej vlasti

 • rešpektovanie súkromného vlastníctva

 • kultúru, vieru a tradície, ktoré rešpekujú ľudskú dôstojnosť ako univerzálnu hodnotu

 • ochranu životného prostredia

Naša politika je založená na
PRAVDE, SLOBODE, SPRAVODLIVOSTI, SOLIDARITE, SUBSIDIARITE, ZODPOVEDNOSTI a STATOČNOSTI.

Spojme sa!

  <
  Kresťanská únia
  Kresťanská únia28 marca, 2023 9:10pm
  Napísané, podčiarknuté 👇

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov