Kresťanská únia

compass-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA je stredo-pravá konzervatívna politická strana pre 21. storočie, založená na hod­notách stáročiami overenej židovsko-kresťanskej tradície.

connect-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA nadväzuje na hrdú tradíciu našich predkov, ktorí často aj v ťažkých dejinných okolnostiach našli odvahu bojovať za slobodu a spravodlivosť a vlastnými životmi svedčili o kresťanských hodnotách.

bubbles-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA je stranou, ktorá chce spájať ľudí, aby vo vzájomnom rešpekte a v demokratickej diskusii hľadali najlepšie riešenia pre spoločné dobro.

location-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA chce prispieť k budovaniu sebavedomého a silného Slovenska. Slovenska, ktoré bude dôstojným partnerom pre svojich najbližších susedov, pre EÚ i pre medzinárodné spoločenstvo.

send-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA svojimi politikami nielen reaguje na aktuálne potreby spoločnosti, ale zároveň prináša riešenia pre výzvy budúcnosti.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov