[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/

Kresťanská únia

compass-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA je stredo-pravá konzervatívna politická strana pre 21. storočie, založená na hod­notách stáročiami overenej židovsko-kresťanskej tradície.

connect-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA nadväzuje na hrdú tradíciu našich predkov, ktorí často aj v ťažkých dejinných okolnostiach našli odvahu bojovať za slobodu a spravodlivosť a vlastnými životmi svedčili o kresťanských hodnotách.

bubbles-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA je stranou, ktorá chce spájať ľudí, aby vo vzájomnom rešpekte a v demokratickej diskusii hľadali najlepšie riešenia pre spoločné dobro.

location-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA chce prispieť k budovaniu sebavedomého a silného Slovenska. Slovenska, ktoré bude dôstojným partnerom pre svojich najbližších susedov, pre EÚ i pre medzinárodné spoločenstvo.

send-o

KRESŤANSKÁ ÚNIA svojimi politikami nielen reaguje na aktuálne potreby spoločnosti, ale zároveň prináša riešenia pre výzvy budúcnosti.

Spojme sa!

  <
  Kresťanská únia
  Kresťanská únia28 marca, 2023 9:10pm
  Napísané, podčiarknuté 👇

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov