Čo potrebuje naše zdravotníctvo?

14. dec 2023

Anna Záborská odpovedala na otázky v rámci ankety Zdravotníckych novín.

❓Čo želáte slovenskému zdravotníctvu v roku 2024?

Ak môžem obrazne – určite zdravie a kondíciu. Zdravé financie a manažment nemocníc sú základom ich dobrej kondície. Tá stojí a padá na ľuďoch. Je nevyhnutné, aby lekári, sestry a ďalší zamestnanci, bez ktorých sa nemocnice nezaobídu boli spokojní a nie unavení, motivovaní a nie znechutení a s presvedčením, že si ich doma nikto neváži. Určite priestor pre mladých lekárov a pre inovácie, ktoré skvalitnia starostlivosť o pacientov.

❓Čo je podľa Vás potrebné v rezorte prioritne riešiť?

Z môjho pohľadu tri zásadné opatrenia, na ktoré som upozorňovala už v predošlých rokoch. Je nevyhnutné, aby boli jasne kvantifikované náklady na zdravotnú starostlivosť tak, aby spĺňala Ústavu SR, tak ako ju ústava garantuje. Rovnako kľúčové je urobiť v systéme transparentný audit a exaktne poukázať na miesta, kde sa hospodárilo s finančnými prostriedkami neefektívne. Do tretice, pre fungovanie systému je zásadné, aby sa vytvorili podmienky pre návrat našich lekárov v čo najväčšom počte zo zahraničia a ich adekvátne ohodnotenie. S týmto súvisí aj jednoduchý a férový proces akceptácie vzdelania nadobudnutého mimo Slovenska.

❓Očakávate, že zdravotníctvo bude reálne, nielen vo vyhláseniach, prioritou vlády Roberta Fica a v rezorte sa podarí presadiť zásadné reformy a významné navyšovanie financovania?

Máte pravdu, pani ministerka pri každej príležitosti zdôrazňuje, že zdravotníctvo, starostlivosť o pacienta je kľúčovou prioritou vlády, ktorú zastupuje. Spolu s premiérom sľúbila, že bude pokračovať v schválenej reforme nemocníc. No realita zatiaľ ukazuje, že sa po novom roku nič nezmení. Podľa zákona, ktorý schválila predchádzajúca vláda, majú mať pacienti od 1. januára 2024 právo byť zoperovaní včas, pri stovkách diagnóz do maximálnej čakacej lehoty, čo im majú garantovať poisťovne. Ficova vláda to plánuje zrušiť.

❓Čo sa v roku 2024 pokúsite presadiť Vy osobne?

Na prerokovanie parlamentom som spolu s kolegom z Kresťanskej únie, Richardom Vašečkom, podala sedem zákonov, ktoré už prešli verejnou i odbornou diskusiou v predchádzajúcom volebnom období a chýbalo iba málo, aby boli schválené.

Buď prešli do prvého čítania alebo bola na nich medzi poslancami všeobecná zhoda.

Viac ako polovica z nich sa bezprostredne týka oblasti zdravotníctva:

🔹Tehotenské pre absolventky stredoškolského a vysokoškolského štúdia

🔹Zákon o rodných číslach – aby bolo jasné, kto je muž a kto žena

🔹Pochovávanie nenarodených deti

🔹Informovaný súhlas rodiča so sexuálnou výchovou na školách

🔹Voľna nedeľa pre pracujúcich v maloobchode

🔹Navýšenie platov duchovných, aby nedostávali menej ako minimálnu mzdu

🔹25. marec ako štátny sviatok (bez voľna)

Keďže mnohé tieto zákony mali všeobecnú podporu, zaslúžia si aby sa o nich hlasovalo v novom parlamente.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov