Komunita, spoločnosť, štát


Štát sa na Slovensku rozrastá. Vznikajú nové inštitúcie, tie už existujúce dostávajú nové právomoci. Život bežných ľudí to však neskvalitňuje. Výkon verejnej správy ďaleko zaostáva za očakávaniami verejnosti. Obce, mestá a územné celky sú akoby iba príveskami štátu a mnohé rozhodnutia sa robia centrálne bez ohľadu na miestne špecifiká. Toto podrýva schopnosť miestnych komunít sa o seba zodpovedne starať. Degraduje ich to na objekty rozhodnutia iných. Ak máme Slovensko posunúť k lepšiemu, musíme prebudovať štát tak, aby nefungoval ako dnes zhora nadol, ale naopak zdola nahor. Základom života spoločnosti musí byť miestna komunita, potom obec, región a až na konci štát. Potrebujeme otvorene diskutovať aký veľký štát chceme. Či to má byť totálny štát ako sme poznali za komunizmu alebo sa vrátime k stáročnej tradícii miestnej samosprávy. Kresťanská únia verí v silu tradícií, a preto sa chce vrátiť k silným komunitám, obciam a regiónom. Ľudia, ktorí v nich žijú majú mať právo rozhodovať o svojej budúcnosti.


Kresťanská únia bude presadzovať:

 • otvorenie diskusie o podobe štátu. Našim východiskom bude posilnenie miestnych komunít postupnými krokmi;
 • audit funkcií štátu, územných celkov a obcí. Ktoré funkcie alebo právomoci sa aj reálne vykonávajú, a ktoré sú iba pozostatkom minulosti či snahou o zbytočnú reguláciu;
 • zrušenie nepotrebných právomocí štátu, regiónov a obcí a tým ich odbremenenie a možnosť venovať sa skutočným potrebám tam žijúcich obyvateľov;
 • jasné určenie, ktoré sú politické posty a ktoré odborné vo verejnej správe. Tie odborné majú byť obsadzované tými najlepšími;
 • zverejňovanie všetkých dotácií, ktoré poskytuje verejná správa konkrétnym subjektom;
 • presunutie mnohých centrálnych orgánov mimo hlavné mesto do jednotlivých krajských miest;
 • zavedenie inštitútu zákonodarnej iniciatívy občanov. Pokiaľ konkrétny zákonný návrh podporí najmenej 50 000 občanov, Národná rada Slovenskej republiky bude musieť takýto návrh prerokovať v riadnom legislatívnom procese;
 • otvorenie diskusie o volebnom systéme na Slovensku;
 • podporu dlhodobého dobrovoľníctva a záujmu ľudí o veci verejné. Ak majú naše komunity fungovať, musia byť postavené na aktívnych ľuďoch a to na lokálnej ako aj národnej úrovni;
             
 • sprístupnenie elektronických služieb štátu a ich optimalizáciu pre mobilné zariadenia a tablety.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov