Spokojný život na Slovensku

Jediným legitímnym cieľom dobrej vlády je služba občanom, prameniaca z hľadania a presadzovania spoločného dobra pre spokojný život národa, jednotlivcov a komunít.

Program Kresťanskej únie je postavený na konzervatívnej politike svedomitého, zrozumiteľného a uváženého uplatňovania osvedčených poznatkov pri rozhodovaní o riadení štátu a na hodnotách, ktorými sú ochrana života, ľudskej dôstojnosti a slobody, podpora rodiny a komunít, zodpovedná správa zverených zdrojov a láska k našej vlasti. Pri tvorbe našej politiky, sa zameriavame na rodinnú politiku; rovnosť, nie rovnakosť, pred zákonom; na posilňovanie dostupného a udržateľného sociálneho štátu; na vzdelávanie študentov na rozdiel od posilňovania ideológie v školách; na zodpovedné správcovstvo našich prírodných zdrojov; podporu hospodárskeho rastu; na obmedzenie moci štátu; a na imigračnú politiku, ktorá podporuje územnú celistvosť, súdržnosť v spoločnosti a národnú kultúru. Veríme tomu, že je dôležité, aby sme upevňovali povedomie o histórii nášho národa v kontexte dejín spoločnosti s porozumením úspechov a prehier, hodnôt a tradícií, ktoré tvoria náš spoločný príbeh.

Láska k vlasti sa buduje v rodine, ktorá nás vedie k vnímaniu jednotlivca ako širšieho celku s potrebou obetovania sa pre dobro iných, a cez vzdelávanie, ktoré by malo rozvíjať poznanie našej histórie a kultúry a formovať nás k občianskej zodpovednosti.

Ak bol niekedy čas, kedy bolo potrebné stáť na konzervatívnych a kresťanských hodnotách a princípoch, je to práve teraz, kedy v spoločnosti rastie tlak na odklon od princípov a tradičných hodnôt, ktoré držia pohromade štruktúru našej spoločnosti. Našou víziou je štát postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú stabilné rodiny, súdržné komunity, spoľahlivý štát a slobodné prostredie. Takýto ekosystém je základom spokojného života jednotlivcov a spoločnosti.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov