Prečo sa spájame?

forward

Krajina potrebuje víziu lepšej budúcnosti.

Potrebuje vládu, ktorá má legitimitu aj víziu. Vládu s ambíciou staviteľa, nielen údržbára. Takú, ktorá dokáže použiť vládnu moc k budovaniu lepšej krajiny a uskutočneniu nevyhnutných reforiem. Kresťania majú právo aj zodpovednosť spoluvytvárať predstavu o lepšej budúcnosti pre Slovensko.

volume

Chceme sa stať hlasom kresťanov v politike.

Náš projekt tu nie je na rok, ani na dva. Je to ponuka pre voličov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu alebo kresťanským hodnotám. Títo ľudia, tieto spoločenstvá nám dnes hovoria: „Nás nikto nezastupuje!“ Slovensko potrebuje jednu silnú demokratickú kresťanskú stranu – takú, ktorá pozýva, nie vytesňuje.

check

Kresťanská politika musí byť pravdivá.

Znepokojuje nás rozmach alternatívnych ideológií a bludov, osobitne v kresťanskom prostredí. Hľadanie pravdy musí byť založené na kritickom myslení, faktoch a úcte k pravde.

library

Vážime si demokraciu a budeme ju brániť.

Chceme obnoviť dôveru k systému zastupiteľskej demokracie, ktorú napriek jej nedostatkom považujeme za najlepší spôsob vládnutia. Demokracia nie je dokonalá, ale lepší systém vládnutia ľudia zatiaľ nevynašli.

group

Spoločnosť chápeme ako spoločenstvo.

Chceme byť mediátorom a tímovým hráčom, budeme navrhovať riešenia a prinášať argumenty, diskutovať a presviedčať. Našim partnerom sa môže stať každá strana a každý občan. Máme jedinú podmienku: rešpektovanie demokratických pravidiel, demokratického poriadku a ľudskej dôstojnosti.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov