Vláda odvolala Annu Záborskú

12. júl 2023

Poverená vláda premiéra Ľudovíta Ódora dnes odvolala Annu Záborskú z postu splnomocnenkyne vlády pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Dôvodom má byť politická angažovanosť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

„Rozhodnutie vlády akceptujem, no považujem ho za neprezieravé vzhľadom na obmedzený mandát tejto vlády a septembrové voľby. V čase, keď sloboda vierovyznania a presvedčenia čelí výrazným atakom nielen vo svete, ale aj v Európe je potrebné aktívne komunikovať s rôznymi verejnými inštitúciami doma i v zahraničí,“ zdôrazňuje Anna Zaborska – Kresťanská únia.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia vznikol pred necelými dvomi rokmi ako vôbec prvý oficiálny úrad na Slovensku, ktorého agendou je ochrana slobody vierovyznania alebo presvedčenia, osveta v tejto oblasti a budovanie vzťahov so zástupcami a inštitúciami na rôznych úrovniach.

Za krátky čas svojho pôsobenia sa úrad splnomocnenkyne stal významným členom Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania a presvedčenia.

Splnomocnenkyňa Anna Záborská iniciovala i spoluvytvárala Vyhlásenie, ktoré uznáva prínos príslušníkov kresťanskej viery ku kultúre, hodnotám, bezpečnosti a prosperite štátov. Vyhlásenie podporilo 18 štátov vrátane Slovenska.

Úrad splnomocnenkyne rovnako organizoval medzinárodné konferencie „Náboženská sloboda – súčasné politiky a výzvy vo svete“ a „Náboženská sloboda vo svetle sviečkovej manifestácie“, ktoré sa konali v Bratislave za účasti vládnych predstaviteľov – vtedajšieho premiéra či predsedu Národnej rady SR, apoštolského nuncia na Slovensku, zástupcov vlád krajín V4, predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností i verejných inštitúcií. Úrad aktívne komunikuje tému kyberšikany na školách s cieľom predchádzať extrémizmu a nenávistným prejavom predovšetkým na sociálnych sieťach a online priestore všeobecne.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov