Odmieta Cirkev sexuálnu výchovu?

20. júl 2023

Píše Richard Vašečka

„Prečo ste proti sexuálnej výchove, pán Vašečka?“

„Ja? Ja nie som proti výchove v oblasti sexuálneho správania, práve naopak, myslím si, že je veľmi dôležitá. Som však proti samostatnému predmetu sexuálna výchova a najmä proti vtláčaniu rôznych progresivistických zvrátenosti deťom pod rúškom tzv. sexuálnej výchovy. A predovšetkým som za to, aby o týchto veciach vždy vedeli a rozhodovali rodičia.

Deti a mládež potrebujú výchovu aj v tejto oblasti. Keďže som prednášal Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu študentom teológie, viem, že jeden z týchto dokumentov, deklarácia o kresťanskej výchove, hovorí: „Adekvátne veku majú deti a mládež dostať aj pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu“ (GE 1). Kresťania sa nebránia veku primeranej a citlivej sexuálnej výchove v kontexte manželstva a rodiny. Na Slovensku máme k dispozícii predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ako učiteľ na cirkevnom gymnáziu som o týchto témach často vyučoval a debatoval so študentmi. Ale aj nedávno som bol pozvaný diskutovať so študentami zdravotnej školy v Ružomberku práve o týchto témach. Týmto témam sa netreba vyhýbať, netreba ich tabuizovať. Treba to však robiť v správnom kontexte a v súlade s rodičmi.

Najhoršia zvrátenosť, drzosť a opovážlivosť však je, keď sa rôzni progresívci a takzvaní liberáli snažia vnútiť našim deťom – našim deťom! – ich zideologizované a extrémistické ponímanie sexuality ako povinnosť. Nielenže: „Ďakujem, neprosím si!“, ale aj „Neopovážte sa!“ Naše deti sa takéto zvrátenosti učiť nebudú! Tak intímna a citlivá záležitosť ako je sexualita má od vekov to najprirodzenejšie prostredie, v ktorom sa rozvíja a formuje. A tým je rodina. Škola môže rodinu dopĺňať čo najcitlivejšie a len v úzkej komunikácii a spolupráci s rodičmi.

Žiaden nový predmet sexuálna výchova nepotrebujeme. Máme biológiu, občiansku náuku, náboženstvo a etiku. Na týchto predmetoch je sexualita človeka dostatočne rozoberaná z biologického, sociologického, morálneho i náboženského hľadiska. A ako som už hovoril, máme tu aj Výchovu k manželstvu a k rodičovstvu, z ktorej môžu učitelia čerpať.

Preto som do Národnej rady predložil návrh novely školského zákona o informovanom súhlase, aby rodičia mali právo vedieť, ak sa ich dieťa bude učiť o sexuálnom správaní, aby mali možnosť vidieť materiály, z ktorých sa bude učiť, aby poznali osoby, ktoré budú na takéto témy prednášať, a aby mohli vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas s takouto výchovou a vzdelávaním.

Medzinárodné dokumenty, ale aj slovenský zákon o rodine, hovoria, že rodičia majú právo požadovať, aby vzdelávanie a výchova ich detí prebiehali v zhode s ich náboženským a filozofickým presvedčením. Touto novelou im toto právo veľmi konkrétnym spôsobom dávame aj v školskom zákone.

Tento zákon výrazne zlepší komunikáciu medzi školou a rodičmi, ale aj medzi rodičmi a ich deťmi. Tí budú vedieť, čo a kedy sa ich dieťa v tejto dôležitej a citlivej oblasti učí. Dostanú podklady a budú sa môcť so svojimi deťmi o tom vopred alebo i následne porozprávať, čo je nesmierne dôležité.

Nikomu nebránime vyučovať o ľudskej sexualite.
Nepredpisujem iným rodičom, čo majú hovoriť svojim deťom.

Ale vyprosíme si, aby niekto vnucoval našim deťom svoje zvrátené predstavy o sexualite.
Ako rodičia svoje deti milujeme a máme za ne plnú zodpovednosť.

Rodina ma prvé miesto a rodičia majú prednosť pred štátnymi úradníkmi a zamestnancami.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov