Sexuálna výchova so súhlasom rodiča

24. apr 2024

PRI SEXUÁLNEJ VÝCHOVE VYŽADUJEME SÚHLAS RODIČA, JE TO JEHO PRÁVO

Podmieniť výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania informovaným súhlasom rodičov je podstatou návrhu novely školského zákona o informovanom súhlase, ktorý do parlamentu predložili poslanci Kresťanskej únie. Podľa Richard Vašečka a Anna Zaborska – Kresťanská únia majú právo vopred vedieť, že sa ich dieťa bude učiť o sexuálnom správaní; majú mať možnosť vidieť materiály, z ktorých sa bude učiť; poznať osoby, ktoré budú témy prednášať a vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas s takouto výchovou a vzdelávaním.

V predchádzajúcom volebnom období návrh získal v 1. čítaní podporu ústavnej väčšiny.

Do školského zákona sme zakomponovali nový spôsob, ako si rodičia môžu uplatniť právo rozhodovať o vzdelávaní svojich detí. Prostredníctvom prehľadného informovaného súhlasu je zo strany školy rodič vopred oboznámený s metodikou, cieľmi výchovy, učiteľmi a lektormi, edukačnými publikáciami, ktoré budú pri výučbe použité, ako aj s odhadovaným dátumom výchovy. Samozrejme, podrobné informácie mu poskytne pedagóg.

V prípade, že rodič nebude súhlasiť, aby dieťa navrhovanú výchovu absolvovalo, bude mu školou zabezpečená náhradná aktivita.

Predkladatelia zdôrazňujú, že návrhom novely sexuálnu výchovu nezakazujú. Podľa nich, toto je sloboda svedomia a vierovyznania tak, ako by mala byť realizovaná v praxi – rodič má slobodu rozhodnúť o výchove svojich detí.

Zlepšujeme komunikáciu medzi školou a rodičmi a rodičia sa budú ľahšie vedieť o týchto témach s deťmi rozprávať, keďže budú vedieť že sa budú preberať v škole. Majme stále na pamäti, že o výchove detí majú rozhodovať rodičia, nie ideológie.

Medzinárodné dokumenty, ale aj slovenský zákon o rodine, hovoria, že rodičia majú právo požadovať, aby vzdelávanie a výchova ich detí prebiehali v zhode s ich náboženským a filozofickým presvedčením.

Touto novelou im toto právo veľmi konkrétnym spôsobom dávame aj v školskom zákone.

Zázam z tlačovej besedy si pozriete TU

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov