Vláda riešenie vymierania Slovenska nahradila migrantami

26. mar 2024

Na Slovensku sa narodilo v roku 2023 najmenej detí od roku 1918 – iba 48 600. Po prvýkrát klesol počet detí narodených na Slovensku za rok pod číslo 50 tisíc. Demografická situácia je alarmujúca, Slovensko začalo vymierať.  Vláda Roberta Fica však systematickú podporu rodín vymenila za populistické otvorenie dverí cudzincom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si 5. marca 2024 navrhlo zrušiť úlohu vypracovať Akčný plán na podporu rodiny a demografického vývoja. Termín bol koniec marca 2024. Teda namiesto návrhu konkrétnych riešení na riešenie problému vymierania Slovenska, na riešenie demografickej krízy a návrhu opatrení na podporu rodiny, si navrhlo ministerstvo zrušiť úlohu tento problém riešiť. 

Tá istá vláda ale súčasne ústami premiéra vyhlasuje, že chce uľahčiť príchod na Slovensko 100 tisíc cudzincom, a to zo štátov mimo EÚ. Vláda Roberta Fica teda namiesto riešenia problému vymierania Slovenska, namiesto podpory demografického rastu Slovenska, zvolila podpory masového prílivu imigrantov. Rozšírila krajiny, ktorých občania budú mať zjednodušený prístup na slovenský pracovný trh o Indiu, Indonéziu, Nepál a Filipíny. 

V Európe máme dva prístupy k riešeniu demografickej krízy: maďarský a nemecký. Maďarský prístup znamená masívnu podporu rodín s deťmi. „Kresťanská únia, aj ja osobne, preferujeme tento prístup, pretože je lepší pre Slovensko. Preto sme presadili zvýšenie daňového bonusu na dieťa na trojnásobok, zvýšili sme prídavok na dieťa na dvojnásobok, zaviedli sme platenú 14 dňovú otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa, zaviedli sme zvýšený príspevok pri narodení, tzv. kočíkovné a pri narodení 4 dieťaťa, zaviedli sme rodičovský dôchodok, odštartovali sme projekt rodinných poradní,“ zdôraznil Milan Krajniak.

Druhý prístup je nemecký. Je založený na masovom príleve migrantov. Vláda realizuje práve tento scenár, ktorý Kresťanská únia odmieta.

„My sme okrem konkrétnych opatrení na podporu rodiny rozmýšľali aj o budúcnosti Slovenska. Preto sme v máji 2022 presadili na vláde zriadenie Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj. V apríli 2023 sme schválili na vláde Národný strategický rámec na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030. Na tento strategický rámec mal nadväzovať Akčný plán – teda konkrétne úlohy. Termín mala vláda do konca marca tohto roku. A teraz si úlohu ruší,“ upresnil Michal Považan.

Do budúcnosti máme na výber iba dve možnosti riešenia problému s vymieraním Slovenska a demografickej krízy: Podporu rodín s deťmi alebo masový príliv imigrantov na slovenský pracovný trh. Kresťanskú únia preferuje podporu rodín s deťmi. 

„Vyzývame preto vládu, aby si úlohu riešiť vymieranie Slovenska nerušila, ale aby sa zaviazala ku konkrétnym opatreniam, ktorými chce tento problém riešiť,“ uviedol Richard Vašečka, podpredseda Kresťanskej únie.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov