Výzva ministerke Dolinkovej

15. feb 2024

Mladí lekári na Slovensku nemajú dôvod sa doma ďalej vzdelávať. Na špecializáciu v odbore čakajú dvakrát dlhšie ako v Česku.

❗️Riešme problém s lekármi od základu, nie od strechy!

Nastavenie špecializovaného štúdia lekárov na Slovensku nezodpovedá ani potrebám našich zariadení, ani absolventov lekárskych fakúlt. Ak sa mladý lekár po skončení štúdia rozhodne zamerať napríklad na oblasť ORL, „krčiarom“ sa prakticky stane nie o 5 rokov, ako zákon káže, ale o desať. Tento čas je v porovnaní s Českou republikou dvojnásobný. Navyše mladé lekárky, ak otehotnejú počas atestácie, musia štúdium prerušiť.

Na tento problém dlhodobo upozorňujeme. Za posledné roky sa v rezorte vystriedalo mnoho ministrov, no v tejto veci sa urobilo veľmi málo. Aj dnes sa pýtame pani ministerky, prečo po skončení štúdia na lekárskej fakulte na Slovensku odchádzajú študenti do Česka, aby si urobili špecializačné štúdium jednoduchšie a v kratšej dobe, prečo sú mladé lekárky – mamy, diskriminované, jednoducho prečo neriešime problém nedostatku lekárov od základov ale od strechy.

Je potrebné zdôrazniť, že dobre nastavené špecializované štúdium je jedným z kľúčových systémových opatrení v rámci zdravotníctva pre zabezpečenie dostatočného počtu lekárov v našich zdravotníckych zariadeniach.

❗️Výzva ministerstvu

Kresťanskú únia žiada ministerstvo, aby bezodkladne umožnilo mladým lekárkam na materskej alebo rodičovskej dovolenke vykonávať teoretickú časť atestácie, a zároveň aby prehodnotilo a upravilo minimálnu dĺžku trvania špecializačných odborov a rozsah povinnej odbornej praxe na jednotlivých pracoviskách tak, aby bol systém atestácií lekárov na Slovensku v súlade s minimálnymi dĺžkami smernice Európskej únie.

Rovnako je nevyhnutné, aby sa zjednodušil systém akreditácie pracovísk pre vykonávanie špecializačného štúdia a sústredil ich do regiónov, čo umožní mladým lekárom vykonávať povinnú prax bez čakania a bez nutnosti cestovania.

Požiadavka upraviť špecializačné štúdium absolventov lekárskych fakúlt bola zo strany Lekárskeho odborového zväzu (LOZ) aj súčasťou Memoranda, ktoré vláda podpísala ešte v novembri 2022. Opätovne a dôrazne zaznela aj v januári tohto roka.

Situácia na Slovensku

– Na Slovensku by malo trvať špecializačné štúdium minimálne 5 rokov, málokedy je to však tak. Pravidlom skôr je predĺženie tejto doby niekedy aj na 10 rokov.

– Študent medicíny musí počas špecializačného štúdia absolvovať najskôr menšie stáže v trvaní 9 mesiacov a následne prax v trvaní 24 mesiacov na akreditovaných pracoviskách, ktorých je málo. Napríklad, pre špecializáciu krčného lekára sú tieto pracoviská na Slovensku len štyri.

– Nedostatok certifikačných pracovísk spôsobuje, že musia mladí lekári čakať na výkon praxe niekedy aj niekoľko rokov a neraz za praxou cestovať.

– Ak mladá lekárka počas špecializačného štúdia otehotnie, musí vzdelávanie počas materskej alebo rodičovskej dovolenky prerušiť.

U susedov jednoduchšie a efektívnejšie

– V Českej republike študent medicíny absolvuje 2-ročný základný kmeň, ktorého súčasťou sú menšie povinné stáže v trvaní 6 mesiacov. Potom ho čaká minimálne 3 ročný špecializovaný výcvik, počas ktorého pol roka praxuje.

– Špecializované vzdelávanie ukončuje mladý lekár atestačnou skúškou.

– Mladí lekári môžu po ukončení štúdia vykonávať teoretickú, ale aj praktickú časť v regiónoch na špecializovaných pracoviskách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Rozloženie týchto pracovísk po regiónoch robí toto vzdelávanie dostupné a ich dostatočný počet umožňuje lekárom nastúpiť na špecializačné vzdelávanie bez čakania.

– Mladá lekárka, mama, môže absolvovať teoretickú časť špecializačného štúdia aj na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov