Predkladáme zákon, ktorý bude preventívne pôsobiť na matky zvažujúce umelé ukončenie tehotenstva

30. apr 2020

Bratislava, 19. jún 2020 – Skupina poslancov OĽANO, a medzi nimi aj poslanci KÚ, podáva návrh zákona s cieľom vytvorenia podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život.     

Tlačovú besedu o predstavení tohto zákona nájdete TU.

Ide o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 „V našom návrhu nehovoríme o zákaze či radikálnom obmedzení prístupu k ukončeniu tehotenstva, no o pomoci ženám, ak stoja pred rozhodnutím podstúpiť interrupciu primárne zo sociálnych a ekonomických dôvodov. Slovensko sa po novele neposunie ani smerom liberálnym, ani smerom konzervatívnym, ale prorodinným a prosociálnym. Ponúkame reálne riešenia, nástroje, ktorých úlohou je poskytnúť budúcim matkám priestor pre rozhodnutie, tak i  konkrétne riešenia pre zlepšenie ich životnej (sociálnej i finančnej) situácie po narodení dieťaťa, či už zdravého alebo zdravotne znevýhodneného,“ vysvetľuje Anna Záborská (OĽaNO – Kresťanská únia), jedna z predkladateliek zákona.

„Interrupcie nie sú dobrým riešením pre nikoho. Preto chceme zákonom minimalizovať počet potratov primárne zo sociálnych a finančných dôvodov. Osobitne potrebná je táto pomoc v časoch ekonomickej krízy, ktorej čelíme pre pandémiu Covid-19. Hovoríme o adresnej pomoci prostredníctvom dvoch kľúčových efektívnych sociálnych opatrení. Tieto opatrenia majú pomôcť žene rozhodnúť sa pre život dieťaťa. „ dodáva A. Záborská

Základné tézy návrhu:

 • nemenia sa základné podmienky umelého ukončenia tehotenstva, 
 • dlhšia lehota na premyslenie si umelého potratu ženou (zo 48 hodín na 96 hodín),
 • kvalitné poučenie a informovaný súhlas,
 • lepší zber informácii o potratoch,
 • zákaz komerčnej reklamy na umelé potraty,
 • druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia alebo života matky alebo počatého dieťaťa.
 • Kľúčové sociálne opatrenie č. 1: Ponuka ubytovania pre tehotné matky s deťmi; pomoc pre mladé ženy napr. – študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo; po celú dobu tehotenstva a ešte aj do troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú; o týchto opatreniach dostane žena podrobnú a aktuálnu informáciu pred potratom, t. j. vysoká šanca zvrátenia rozhodnutia ženy
 • Kľúčové sociálne opatrenie č. 2
 • matka dostane príspevok už počas tehotenstva
 • humanizácia pri úmrtí dieťaťa: upustenie od pravidla, že dieťa sa po narodení musí dožiť aspoň 28 dní; väčšina výdavkov súvisiacich s narodením dieťaťa vznikne nezávisle od toho, či sa dieťa dožije alebo nedožije 28 dní.
 • v prípade, ak sa narodí dieťa, ktoré je ťažko zdravotne znevýhodnené, suma druhej časti príspevku pri narodení sa zvýši ako forma pomoci zo strany štátu na zvýšené výdavky súvisiace s narodením ťažko zdravotne znevýhodneného dieťaťa

Navrhovaná úprava zákona má vstúpiť do platnosti 1. novembrom 2020.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov