Annu Záborskú na sneme potvrdili vo funkcii predsedníčky Kresťanskej únie

25. nov 2023

Za podpredsedov zvolili Richarda Vašečku a Ľubomíra Šteinigera.

Anna Záborská: „Hodnoty sú pre politika kompasom, ktorý mu pomáha v rozhodovaní. A preto majú hodnoty v konzervatívnej politike kľúčové postavenie.“

Delegáti Snemu Kresťanskej únie v sobotu (25.11.) v Bojniciach potvrdili vo funkcii predsedníčky strany doterajšiu líderku Annu Záborskú. Dve miesta podpredsedov obsadili Richard Vašečka, aktuálne poslanec Národnej rady SR a Ľubomír Šteiniger, zakladajúci člen strany.

Anna Záborská v úvode zhrnula doterajšie pôsobenie strany nielen v parlamente. Aktuálne pôsobí ako poslankyňa v Národnej rade SR spolu s Richardom Vašečkom. Ako uviedla, Kresťanská únia je na politickej scéne relevantnou stranou. V predchádzajúcom volebnom období mala v parlamente päť poslancov, predsedu a podpredsedu výborov.

„Nezanikli sme v dave a aj v nadchádzajúcej parlamentnej práci budeme presadzovať záujmy rodín, generačnú solidaritu, ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a kultivovanie životného prostredia. To, čo platilo v predvolebnej kampani, platí aj dnes. Hodnoty sú pre nás prvoradé. Sú pre politika kompasom, ktorý mu pomáha v rozhodovaní. A preto majú hodnoty v konzervatívnej politike kľúčové postavenie,“ zdôraznila Anna Záborská.

„Už pri vzniku Kresťanskej únie sme hovorili, že naše spoločenské i politické aktivity budú v maximálnej možnej miere prepojené s rodinou, bude to akási doložka zlučiteľnosti našej politiky s rodinou v praxi. Myslím, že sa nám to podarilo. Boli sme iniciátormi i podporovateľmi viacerých prorodinných zákonov a inak tomu nebude ani v nachádzajúcich rokoch,“ povedal Richard Vašečka, podpredseda Kresťanskej únie.

Podľa slov Ľubomíra Šteinigera, novozvoleného podpredsedu strany, medzi priority strany patrí i aktívna práca v regiónoch a spolupráca s hodnotovo blízkymi stranami v relevantných oblastiach. 

V závere snemu delegáti Kresťanskej únie prijali uznesenie, v ktorom sa uvádza, že Kresťanská únia je presvedčená, že Slovensko má budúcnosť iba vtedy, keď bude založené na rodine. Preto sa obraciame na vládu SR, aby nezrušilo žiadne prorodinné opatrenia a naďalej rozvíjalo Slovensko ako krajinu priateľskú k rodinám, obzvlášť k rodinám, ktoré chcú deti priviesť na svet a vychovávať ich.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov